3 tips voor het beoordelen van prestatieclaims van LED-groeilampen

De zoektocht naar de perfecte LED-groeilamp is niet eenvoudig. Je bent op zoek naar manieren om de productie van je kasgewassen te verhogen en je bent waarschijnlijk al een aantal verleidelijke claims met betrekking tot de levensduur en prestaties tegengekomen. Maar als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook. Dit artikel helpt je de prestatieclaims te beoordelen, zodat je op een slimme manier de juiste leverancier kan kiezen.

In de laatste jaren is het gebruik van LED-groeilampen enorm toegenomen. Daarnaast is het aantal leveranciers met onbewezen producten ook toegenomen. Sommigen maken dubieuze claims over de prestaties van hun product, wat verwarring oplevert als je een keuze moet maken voor LED-groeilampen. Hoe moet je appels met appels vergelijken? Gebruik de volgende drie tips om de prestatie- en levensduurclaims van LED-groeilampleveranciers te beoordelen op basis van de belangrijkste kenmerken die deze prestaties vormgeven.

Nr. 1: controleer zowel de aanvankelijke prestaties als de prestaties die na verloop van tijd worden beweerd

De initiële prestaties en de prestaties in de loop van de tijd bepalen beide de levensduur van de groeilamp. Maar hoe wordt dat gemeten en gebruiken leveranciers dezelfde cijfers? Als teler wil je van tevoren weten hoe lang je lampen meegaan. Niet alleen de hoeveelheid fotonflux aan het begin is belangrijk, maar ook hoe goed je deze uitgangsspanning blijft behouden gedurende de tijd dat je de lamp gebruikt. Om een volledige transparantie te creëren over de prestaties van de LED-groeilampen moet je internationale standaarden gebruiken om vergelijkbare productgegevens te verzamelen. Deze standaarden beschrijven hoe je de initiële prestaties kan meten en bieden een levensduurformule voor het berekenen van de prestaties in de loop van de tijd.

Controleer de initiële prestaties en de prestaties die na verloop van tijd worden beweerd

Controleer zowel de aanvankelijke prestaties als de prestaties die na verloop van tijd worden beweerd.

Hoe worden de aanvankelijke prestaties gemeten?

De initiële prestatiewaarden zijn geldig voor een gloednieuwe LED-groeilamp. Typische vereisten die gebruikt kunnen worden voor verlichtingsontwerpen zijn:

 1. De fotosynthetische fotonflux [PFD of PPFD in µmol/s] – de hoeveelheid actieve fotonen die het oppervlak van het gewas in de loop der tijd bereiken.
 2. Spectrale kleursamenstelling [nm] – welke kleuren in het lichtspectrum worden gebruikt om de groei van het gewas te sturen.
 3. Stroomverbruik [W] – hoeveel elektriciteit de groeilamp gebruikt.
 4. Systeemrendement [µmol/J] – hoe efficiënt de groeilamp zijn energie gebruikt om het gewas te belichten.
 5. Lichtverdeling – welk patroon gebruikt wordt en hoe gelijkmatig het licht verdeeld wordt.

De fotonflux en het energieverbuik worden meestal gemeten in een zogeheten bol van Ulbricht. Voor de spectrale kleursamenstelling en de lichtverdeling is een gonio spectrometer nodig. Niet alle fabrikanten van LED-groeilampen beschikken over een meetlaboratorium of zijn in staat om te meten volgens de juiste normen. Betrouwbare fabrikanten schakelen de services in van een onafhankelijk gecertificeerd laboratorium.

bol van Ulbricht en gonio spectrometer

Signify gebruikt haar eigen erkende meetlaboratorium voor het meten van de aanvankelijke prestaties van onze LED-groeilampen volgens IEC-prestatienormen. Ons laboratorium wordt geëvalueerd en gecertificeerd door een bevoegde instantie, DEKRA, waardoor we zeker weten dat de apparatuur werkt volgens internationale normen en periodiek gekalibreerd wordt.

Hoe worden prestaties na verloop van tijd voorspeld?

Prestaties na verloop van tijd kunnen niet worden gemeten op het moment dat een product op de markt wordt gebracht. Het is simpelweg niet mogelijk om bijvoorbeeld een test van 60.000 bedrijfsuren uit te voeren om uitspraken te doen over de prestaties na verloop van zoveel tijd. De meeste tests duren tussen de 6.000 en 10.000 uur.

Er zijn twee relevante waarden voor prestaties 'na verloop van tijd' die moeten worden overwogen met betrekking tot de afname van de lichtopbrengst van een LED-kweeklamp:

 • Geleidelijke afname van lichtopbrengst heeft betrekking op de afname van de fotonflux van een LED-groeilamp op de lange duur. Deze waarde vertelt je hoeveel van de aanvankelijke fotonflux behouden blijft na een bepaalde periode. De afname van de fotonflux kan een combinatie zijn van het slechter worden van de gebruikte optische elementen, afzonderlijke LED's die minder licht produceren en afzonderlijke LED's die helemaal geen licht meer geven. De geleidelijke afname van de lichtopbrengst wordt gedefinieerd door de afname van de fotonflux [%].
 • De abrupte afname van de lichtopbrengst die wordt uitgedrukt als een percentage van defecte producten [%] op een bepaald moment.

Berekeningen van Signify zijn gebaseerd op testgegevens uit werkelijke duurtests van de LED-printplaten die we gebruiken, het versneld testen van kritieke componenten en een diepgaand begrip van welke ontwerpparameters doorslaggevend zijn voor een langere levensduur van de LED-kweeklamp. Signify heeft een tool ontwikkeld dat de afname in fotonflux en het percentage van defecte producten kan voorspellen voor onze LED-groeilampen

Nr. 2: kijk goed naar de levensduur die wordt beweerd voor een LED-groeilamp

LED-groeilampen zijn productiemiddelen voor telers en kwekers, daarom wordt bij vragen over de levensduur vooral gekeken naar de afname in fotonflux. Omdat de verwachte levensduur van LED-kweeklampen meestal erg lang is, kunnen de uren die worden beweerd onmogelijk worden gemeten voordat een product op de markt wordt gebracht. Fabrikanten gebruiken daarom kortere metingen die ze extrapoleren om voorspellingen voor de lange termijn te doen. Dit vereist een diepgaand begrip van welke ontwerpparameters doorslaggevend zijn voor een langere levensduur van de LED-groeilamp en voldoende kennis van statistiek om de juiste berekeningen te maken. Niet alle leveranciers doen dit echter op dezelfde manier, waardoor ze niet zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden. Daardoor loopt de betrouwbaarheid van voorspellingen voor de levensduur erg uiteen.

Er zijn een aantal internationaal erkende normen die Signify gebruikt om de levensduur van een product te voorspellen. Hier volgen er twee:

 • IES LM-80 beschrijft hoe fotonfluxbehoud van LED's in de loop der tijd gemeten moet worden
 • IES TM-21 beschrijft hoe consistente voorspellingen van de levensduur gedaan kunnen worden op basis van de testresultaten volgens LM-80

Wanneer de norm LM-80 wordt toegepast, moet het LED-pakket minimaal 6.000 uur worden getest. Natuurlijk ligt de verwachte levensduur van LED-groeilampen ver boven 6.000 uur. Daar komt norm TM-21 om de hoek kijken. Met TM-21 kun je een voorspelling over de levensduur doen door de levensduur die bepaald is volgens de norm LM-80 met een factor van maximaal 6 te vermenigvuldigen. Tests voor de norm LM-80 lopen doorgaans 6.000 tot 10.000 uur, wat inhoudt dat voorspellingen voor de levensduur volgens TM-21 resulteren in een voorspelling voor maximaal 36.000 tot 60.000 uur. Het betekent niet dat de LED-groeilamp na deze periode defect raakt, maar dit is de limiet voor betrouwbare uitspraken met betrekking tot de levensduur volgens de internationale norm TM-21. De reden dat je geen beweringen voor een langere periode kan doen met deze norm, is dat zo wordt gewaarborgd dat de voorspellingen niet buiten statistische zekerheidsniveaus komen te liggen. Anders zouden beweringen onbetrouwbaar worden. Dit betekent ook dat beweringen over een levensduur van meer dan 60.000 uur niet kunnen worden onderbouwd.

Natuurlijk zijn er andere factoren die van invloed zijn op de verwachte levensduur van een LED-kweeklamp. Het ontwerp zelf is van cruciaal belang, vooral omdat het ontwerp de hitte reguleert die de LED's genereren. De optieken, de driver en het ontwerp zijn parameters die de prestaties bepalen en waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de verwachte levensduur. Als klant moet je in gedachten houden dat het gebruik van dezelfde LED's in een ander product niet betekent dat de prestaties op lange termijn hetzelfde zullen zijn.

Er zijn drie manieren om de levensduur van de groeilampmodule te definiëren:

 1. Ten eerste, de robuustheid van ons productontwerp evalueren door onze groeilampen te 'verouderen', een beetje zoals de 'ladenkast'-test bij IKEA. Deze versnelde tests laten zien hoe onze producten zich gedragen tijdens jaren van gebruik in de zware omstandigheden van een kasomgeving.
 2. Ten tweede, verschillende LED-kweeklampen onderwerpen aan een duurtest. We laten de lampen jarenlang branden en meten de fotonflux met regelmatige tussenpozen. De temperatuur en luchtvochtigheid van de kas worden in deze opstelling nagebootst.
 3. Ten derde, door de jaren heen meetgegevens van klanten registreren die worden verzameld uit meerdere praktijkprojecten. Alle werkelijke testgegevens worden vergeleken met onze voorspelde afname van de fotonflux om zo met meer vertrouwen uitspraken te kunnen doen over prestaties. Deze gegevens bevestigen dat we onze beloftes nakomen!

Nr. 3: vergelijk appels met appels

Door internationale normen toe te passen is het mogelijk om de productprestaties te verifiëren. Dit vormt de basis voor een goede vergelijking van de prestatieclaims van verschillende fabrikanten. Het is belangrijk te onthouden dat beweringen over de levensduur eerder voorspellingen zijn dan metingen. Betrouwbare fabrikanten baseren hun berekeningen op historische ontwerpgegevens en kennis, tests op componentniveau en het thermische ontwerp van de LED-kweeklamp.

Om een betrouwbare vergelijking te kunnen maken van leveranciers raden we aan dat je de volgende stappen onderneemt:

 1. Vraag je leverancier naar hun testpraktijken.
 2. Vraag je leverancier naar hun naleving van internationale normen.
 3. Controleer of hun beweringen over de levensduur onderbouwd zijn met gegevens en wees op je hoede bij beweringen over een levensduur van meer dan 60.000 uur. Wantrouw prestatieclaims die te mooi zijn om waar te zijn.
 4. Vraag je leverancier om een meting van de lichtniveauprestaties te doen na de installatie.

Kies je leverancier verstandig uit

Als je er zeker van wilt zijn dat je op het moment dat je de lampen inschakelt de prestaties krijgt waarvoor je betaald hebt, dan komt het erop neer dat je goed je huiswerk moet doen en je leverancier verstandig moet uitzoeken. Fabrikanten die met veel zorg hoogwaardige producten leveren met gegevens die onderbouwd zijn, zullen eventuele vragen die je hebt altijd graag willen beantwoorden. Andere belangrijke aspecten die je prestaties en resultaten kunnen helpen verbeteren, zijn het lichtplan en de gelijkmatigheid van het licht boven je gewassen.

Als wereldwijde leider in verlichting begrijpen we het belang van je investering in LED-kweeklampen om een hogere gewasopbrengst en betere kwaliteit te verwezenlijken. Daarom zien we het bij Signify als onze verantwoordelijkheid om jou de informatie te geven die je nodig hebt om onze prestatieclaims objectief te kunnen beoordelen bij het bepalen welke LED-groeilamp het beste is voor je gewassen. Bij elke bewering die we doen over de prestaties van onze producten, geldt als motto 'we leveren wat we beloven’.

Samengevat

Nr. 1: zorg dat je zowel de aanvankelijke prestatieclaims evalueert als de prestatieclaims na verloop van tijd

Nr. 2: kijk goed naar de beweerde levensduur van een LED-groeilamp

Nr. 3: vergelijk appels met appels als het aankomt op tests, naleving van normen en beweringen over de levensduur

Werk samen met ervaren verlichtingsprofessionals

Ben je op zoek naar een snelle ROI en een professionele uitvoering van alle aspecten van je verlichting? Bij Signify is je project in goede handen. Signify is wereldwijd marktleider in de verlichtingssector en heeft sinds 1995 een aanzienlijke staat van dienst opgebouwd met meer dan 500 projecten in de tuinbouwverlichting. Dit komt neer op meer dan twee decennia aan specifieke ervaring in het ontwikkelen van op maat gemaakte, LED-gebaseerde lichtrecepten waarmee telers de groei kunnen versnellen, de opbrengst kunnen verhogen en de kwaliteit van de planten kunnen verbeteren. Met de allernieuwste LED-innovaties in huis kunnen wij voor jou een op wetenschap gebaseerde oplossing op maat maken.

Als je uitgebreide informatie over de meettechnieken voor prestaties wil lezen, kun je ook deze whitepaper lezen.

René van Wees

René van Wees
Global Manager Application Engineering

René van Wees begon zijn carrière bij Philips Research Laboratory in 1987 en trad in 2003 in dienst bij Philips Lighting om een eerste commercieel LED-product voor lichtreclame te helpen ontwikkelen. In 2006 begon hij te werken aan het nieuwe toepassingsgebied van LED voor de tuinbouw en dat doet hij nog steeds. Hij houdt ervan om als de spreekwoordelijke spil tussen klanten en productontwikkeling op te treden, trainingen te geven, feedback van klanten te verzamelen en ze te adviseren over LED voor hun toepassingen. Hij werkt met een team van 10 personen om klanten over de hele wereld de beste technische ondersteuning te geven.

Gerelateerde artikelen

3 macrotrends zorgen dat LED-oplossingen de standaard worden in de tuinbouwsector

LED wordt steeds populairder als verlichtingsoplossing voor de tuinbouwsector door verschillende macrotrends: een toenemende wereldbevolking, duurzaamheid en een steeds grotere vraag van bezorgde consumenten.

Neem contact op met ons

Neem contact op met gecertificeerde partners

Philips-producten worden verkocht via een wereldwijd netwerk van gecertificeerde partners. Zoek partners in jouw regio voor meer informatie over Philips LED-groeilampen.

Neem contact op met Philips

Wat zijn de beste LED-groeilampen voor jouw situatie? Wij helpen je verder. Gebruik ons formulier om je vraag aan ons te stellen.

Abonneer je op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Philips LED-verlichting voor de tuinbouw door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Word onderdeel van ons team

Wil je het juiste groeirecept ontdekken en onderdeel worden van ons team? Bekijk dan onze carrièrepagina voor meer informatie.

Geïnteresseerd?

Lees meer over LED-verlichting in de tuinbouw in onze nieuwste artikelen en casestudies.

Blog

Het succesvol opbouwen van een verticale boerderij
Hier zijn een paar belangrijke conclusies die stadslandbouwexpert Roel Janssen heeft getrokken uit succesvolle projecten.