Privacyverklaring

Privacyverklaring voor klanten, consumenten en andere zakelijke personen 


Voor het laatst bijgewerkt: Januari 2021

  INLEIDING

   

  Uw privacy is belangrijk voor Signify.

   

  Wij hebben deze Privacyverklaring (hierna ook “Verklaring” genoemd) op eenvoudige en begrijpelijke wijze geschreven om uit te leggen wie wij zijn, welke Persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom wij deze verzamelen en wat we ermee doen. Houd er rekening mee dat persoonsgegevens (in deze Verklaring ook “Gegevens” of “uw Gegevens” genoemd) alle informatie of informatiesets omvatten waarmee wij u direct of indirect persoonlijk kunnen identificeren, met name aan de hand van een identificatiekenmerk, bijvoorbeeld voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.

   

  Houd er alstublieft rekening mee dat aangezien Signify een internationale onderneming is, deze Verklaring kan worden vervangen of uitgebreid om te voldoen aan lokale eisen, en om aanvullende informatie aan u te verstrekken over hoe we gegevens verwerken door middel van specifieke producten, diensten, systemen of toepassingen van Signify. Voor producten of diensten (met inbegrip van web- of app-gebaseerde functionaliteit) waarvoor een specifieke verwerking van uw gegevens nodig kan zijn, wordt deze Verklaring aangevuld met onze productspecifieke verklaringen die aanvullende informatie verschaffen over de verwerking van uw gegevens met betrekking tot het product of de specifieke dienst.

   

  Voor deze specifieke privacyverklaringen kunt u terecht bij ons Signify privacy center (zie onderdeel "Legal information").

   

  Wij adviseren u ten sterkste om de tijd te nemen deze Verklaring in zijn geheel door te lezen. Verstrek ons alstublieft geen gegevens als u niet instemt met deze privacyverklaring.

  WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

   

  Deze Verklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u:

  • Onze websites, toepassingen of sociale mediakanalen voor consumenten of klanten bezoekt of gebruikt;
  • Onze producten, diensten, systemen of toepassingen koopt en gebruikt;
  • Zich abonneert op onze nieuwsbrieven of andere marketinguitingen;
  • Uw goederen of diensten aan ons verstrekt;
  • Contact opneemt met onze klantenservice;
  • Deelneemt aan onze zakelijke events; of anderszins (direct of indirect) contact met ons hebt in uw hoedanigheid van consument, zakelijke klant, partner, (onder)leverancier, aannemer of andere persoon met een zakelijke relatie met ons.

   

  Deze Privacyverklaring is alleen op u van toepassing indien wij worden beschouwd als de Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens. In het geval dat wij als Gegevensverwerker optreden, is de door de Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens gedeelde Privacyverklaring van toepassing op uw persoonsgegevens.

  WIE IS SIGNIFY?

   

  Signify is een wereldwijd opererende organisatie en leider op de algemene verlichtingsmarkt, met een unieke concurrentiepositie en erkende expertise op het gebied van de ontwikkeling, productie en toepassing van innovatieve verlichtingsproducten, -systemen en -diensten.

   

  Waar in deze Verklaring gesproken wordt over “wij”, “ons” of de “Onderneming”, betekent dit de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens zoals bedoeld in deze Verklaring, namelijk de aan Signify gelieerde onderneming waarmee u een zakelijke relatie had, hebt of zult hebben of die anderszins beslist welke van uw gegevens worden verzameld en hoe ze worden gebruikt, alsmede Signify Netherlands B.V. (KvK-nummer 17061150 – High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nederland). Wij wijzen u erop dat de met Signify gelieerde ondernemingen ook de dochtermaatschappijen omvatten waar Signify N.V. zeggenschap over heeft via direct of indirect eigendom. Een lijst van de aan Signify gelieerde ondernemingen kan worden verkregen door contact op te nemen met het Signify Privacy Office (u vindt de contactgegevens onderstaand onder “Welke keuzes hebt u?”).

  WELKE SOORTEN GEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U?

   

  Afhankelijk van wie u bent (bijvoorbeeld een klant, consument, leverancier, zakelijke partner, etc.) en de manier waarop u met ons in contact staat (bijvoorbeeld online, offline, telefonisch, etc.) is het mogelijk dat we verschillende gegevens over u verwerken. Het is mogelijk dat we uw gegevens verzamelen wanneer u bijvoorbeeld onze websites, toepassingen of sociale mediakanalen voor consumenten en klanten bezoekt of gebruikt, onze producten, diensten, webgebaseerde hulpmiddelen, mobiele applicaties of systemen koopt en gebruikt, zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven, een software-update installeert, ons uw goederen of diensten verstrekt, contact opneemt met onze klantenservice, deelneemt aan onze zakelijke evenementen, deelneemt aan onze wedstrijden, promoties en enquêtes of anderszins met ons met ons in contact staat. De gegevens die worden verzameld door uw interactie met en het gebruik van onze diensten en websites, mogen, als ze op zichzelf staan, niet uw specifieke identiteit onthullen of direct betrekking hebben op een persoon, maar kunnen, in combinatie met andere gegevens, naar u terugvoeren.

   

  Hieronder vindt u een overzicht van de soorten gegevens die we verzamelen en verwerken.

   

  Informatie die u ons direct verstrekt

  Categorieën gegevens
  Voorbeelden van deze categorie gegevens
  Persoonlijke identificatiegegevens
  Naam, achternaam, titel, geboortedatum
  Contactinformatie
  E-mail, telefoonnummer, adres, land
  Informatie voor inloggen op account
  Inlog-ID, wachtwoord of andere beveiligingscodes
  Afbeeldingen, quotes en/of video’s waarmee u kunt worden geïdentificeerd
  Foto's geüpload naar accounts van Signify of anderszins aan ons verstrekt in het kader van bijvoorbeeld een webinar of interview.
  Financiële gegevens
  Creditcardgegevens, bankrekeninggegevens
  Andere informatie die u vrijwillig deelt met Signify of diens Gelieerde Ondernemingen
  Feedback, meningen, beoordelingen, opmerkingen, geüploade bestanden, interesses, informatie verstrekt voor ons ‘due diligence’ proces

  Ten slotte is het mogelijk dat we, als u onze locatie(s) bezoekt, om veiligheidsredenen ook uw gegevens registreren door middel van video of andere elektronische, digitale of draadloze bewakingssystemen of apparaten (bijvoorbeeld beveiligingscamera’s).

   

  Informatie die wij automatisch verzamelen

  Wanneer u onze websites of toepassingen bezoekt of gebruikt, een abonnement neemt op onze nieuwsbrieven of anders met ons communiceert via onze digitale kanalen, kunnen we, naast de informatie die u direct aan ons verstrekt, informatie verzamelen die aan ons werd verstuurd door uw computer, mobiele telefoon of ander toegangsapparaat. We kunnen in dat geval bijvoorbeeld de volgende gegevens verzamelen:

  Categorieën gegevens
  Voorbeelden van soorten gegevens
  Informatie over uw apparaat
  Hardwaremodel, IMEI-nummer en andere unieke apparaat-ID’s, MAC-adres, IP-adres, besturingssysteemversie, instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de diensten, en apparaatconfiguratie
  Logboekgegevens
  Tijd, duur en wijze van gebruik van onze producten en diensten of producten en diensten die aan de onze gerelateerd zijn
  Locatiegegevens
  Uw locatie (afgeleid van uw IP-adres, Bluetooth-baken of -identificator  of andere locatiegebaseerde technologieën), welke kan worden verzameld wanneer u locatiegebaseerde producten of functies activeert zoals via onze apps
  Armatuurinformatie
  Armatuurspecifieke identificatoren, armatuurinformatie die op het apparaat zijn opgeslagen
  Andere informatie over uw gebruik van onze digitale kanalen of producten
  Apps die u gebruikt of websites die u bezoekt, koppelingen waarop u klikt in onze reclamemails, gegevens van bewegingssensoren

  Informatie die wij uit andere bronnen kunnen verzamelen

  Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving kunnen we, naast onze websites, toepassingen en andere digitale kanalen ook informatie over u verkrijgen vanuit andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke marketingpartners, sociale mediaplatforms en andere derde partijen.

   

  Informatie die wij uit verschillende bronnen in uw profiel kunnen samenvoegen

  Als u bij ons hebt aangegeven dat u gepersonaliseerde direct marketing-communicatie wilt ontvangen, kunnen we gegevens uit verschillende bronnen (zowel intern als extern) verzamelen om een beter inzicht te krijgen in uw voorkeur en interesses en u met relevantere communicatie te kunnen bedienen. U kunt altijd bezwaar maken tegen deze activiteiten door u hiertegen te verzetten. In het bijzonder kunt u zich altijd afmelden voor het ontvangen van marketinggerelateerde e-mails door de afmeldinstructies in elke e-mail op te volgen. Als u zich kunt aanmelden bij een Signify-account, kunt u de mogelijkheid krijgen om uw communicatievoorkeuren te wijzigen onder het relevante gedeelte van onze website of toepassing. U kunt altijd contact met ons opnemen (u vindt de contactgegevens onderstaand onder "Welke keuzes hebt u?") om u af te melden voor het ontvangen van marketinggerelateerde communicatie.

  HOE GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

   

  Wanneer u onze websites bezoekt en/of apps gebruikt, kunnen wij het volgende registreren: uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, verwijzende website, uw algemene geografische locatie zoals aangegeven door uw IP-adres, webbrowsergedrag, app-gedrag en of en hoe u communiceert met inhoud die beschikbaar is op onze websites en binnen onze apps. We gebruiken verschillende methoden om deze informatie te verzamelen, waaronder onze eigen cookies en cookies van derden. Lees voor meer informatie over hoe we cookies en/of soortgelijke technologieën gebruiken onze Cookie Notice. Voor zover u uw toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw locatiegegevens ontvangen of toegang krijgen tot bepaalde gegevens die op uw mobiele telefoon zijn opgeslagen, zoals foto's, gesproken instructies en contactpersonen.

   

  Lees voor meer informatie over hoe we cookies en soortgelijke technologieën gebruiken onze Cookie Notice (op de website van het Signify Privacy Center, onder “Legal information”). Via onze cookievoorkeursfunctie kunt u uw voorkeuren instellen.

  HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

   

  We kunnen uw gegevens gebruiken voor verschillende gerechtvaardigde redenen en zakelijke doeleinden.

  Hieronder vindt u een overzicht van de doelen waarvoor we uw gegevens kunnen verwerken:

  Doelen
  Voorbeelden
  Beoordeling en (her)screening van (mogelijke) klanten, leveranciers en/of zakelijke partners
  Uitvoeren van ‘due diligence’
  Sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
  Verkoop, facturering, verzenden van producten of diensten, registratie voor mobiele toepassingen of websites, deelname aan trainingen, garantie, dienstencommunicaties, accountbeheer
  Verstrekken van ondersteuning (op uw verzoek)
  Verstrekken van ondersteuning via communicatiekanalen, zoals klantenservice of contactcenterondersteuning
  Direct marketing
  Bevorderen van contact met consumenten en/of zakelijke klanten (alleen in bepaalde landen), waaronder potentiële klanten, e-mail- of elektronische marketing, marktonderzoeken, personaliseren van uw ervaring door op uw voorkeuren, interesses of profiel afgestemde producten en aanbiedingen te presenteren (zoals op onze websites, toepassingen of in andere communicatiekanalen)
  Beveiliging en bescherming van onze belangen/middelen
  Inzetten en onderhouden van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, uitvoeren van interne controles en onderzoeken, uitvoeren van beoordelingen om tegenstrijdige belangen te verifiëren
  Voldoen aan wettelijke verplichtingen
  Bekendmaken van gegevens aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten zoals toepasselijk in alle landen waarin we zaken doen, zoals inhouding van belastingen en sociale-verzekeringspremies, verplichtingen inzake bijhouden en rapporteren van gegevens, uitvoeren van audits, naleving van overheidsinspecties en andere verzoeken van de overheid of andere openbare autoriteiten, reageren op juridische procedures zoals dagvaardingen, nastreven van wettelijke rechten en rechtsmiddelen en beheren van interne klachten of claims
  Verweer voeren tegen rechtsvorderingen
  Vestigen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken waaraan we (kunnen) worden blootgesteld
  Productontwikkeling
  Om de services, producten, online diensten, mobiele applicaties en communicatie die we u of anderen bieden te verbeteren

  U kunt ervoor kiezen om deel te nemen aan sweepstakes, wedstrijdspellen of andere wedstrijden ("Wedstrijd") via onze website. Wanneer u deelneemt aan een Wedstrijd gebruiken we uw gegevens om u te laten deelnemen, om u te identificeren, om fraude te voorkomen/op te sporen en om de prijs voor u te verwezenlijken (als u wint) en we beschouwen de verwerking van deze gegevens in de bovenstaande context als noodzakelijk voor de uitvoering van het contract.  Meer informatie vindt u in de voorwaarden van de desbetreffende Wedstrijd.

   

  Als we u vragen om uw gegevens te verstrekken, maar u kiest ervoor om dit niet te doen, zullen we in sommige gevallen niet in staat zijn om u de volledige functionaliteit van onze producten, diensten of toepassingen te verstrekken. Het is ook mogelijk dat we niet kunnen reageren op verzoeken die u mogelijk hebt.

   

  Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie die u met ons deelt geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

  HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS VOOR MARKETING?

   

  Signify Netherlands B.V. en andere relevante aan Signify gelieerde ondernemingen kunnen u gebruikelijke promotionele communicaties sturen over hun producten, diensten, evenementen en promoties.

   

  Deze promotionele communicaties kunnen onder andere het “PHILIPS”, “HUE”, “SIGNIFY” en/of “INTERACT” merk gebruiken en kunnen naar u worden verstuurd via verschillende kanalen, zoals e-mail, telefoon, SMS, post, externe sociale netwerken. U vindt hier onze actuele lijst met merken.

   

  We kunnen ook contact met u opnemen met betrekking tot informatie, producten, diensten, evenementen en promoties van Signify en van andere externe leveranciers van producten en diensten die onze producten en diensten aanvullen die naar onze mening relevant voor u kunnen zijn vanwege uw gebruik van onze producten of om uw functionaliteit uit te breiden; vooral wanneer we vinden dat deze derde specifieke diensten of oplossingen heeft om aan uw behoeften te voldoen, of om uw gebruik van onze producten en diensten te optimaliseren. Wij zullen uw registratiegegevens niet delen met onze vertrouwde partner, tenzij we voldoende redenen hebben om dit te doen.

   

  Indien toegestaan en/of vereist door de toepasselijke wetgeving of indien wij uw toestemming hebben, kunnen wij, om de communicatie aan te passen aan uw voorkeuren en gedrag en u te voorzien van de beste, gepersonaliseerde ervaring, alle informatie met betrekking tot uw gegevens en gegevens over uw interacties met ons analyseren en combineren. We kunnen deze informatie ook gebruiken om segmenten van ons publiek te creëren die laten zien in welke van onze producten en/of diensten gebruikers geïnteresseerd zijn en om het succes van onze marketinginspanningen te volgen. We kunnen bijhouden of u onze elektronische communicatie opent, evenals de links die u aanklikt in onze elektronische communicatie.

  WELKE KEUZES HEBT U OP SOCIAL MEDIA?

   

  Wanneer u communiceert via social media kanalen/pagina's/promoties en blogs (bijvoorbeeld wanneer u op 'like' of 'share' klikt, wanneer u opmerkingen plaatst en deelt en wanneer u beoordelingen en recensies verzendt) worden uw gegevens verwerkt door een derde partij die social listening diensten aan ons levert. Dit betekent dat de externe partij die social listening diensten aanbiedt, een kopie van uw online publiekelijk beschikbare interacties behoudt waartoe de derde partij ons toegang heeft verschaft. Uw gegevens die wij verzamelen, omvatten openbaar beschikbare gegevens die u in de context van de sociale media hebt verstrekt door de relevante social media aanbieder via een derde die social listening diensten levert. Wij gebruiken uw gegevens om een algemeen beeld te krijgen van de mening van mensen over ons en onze merken, om problemen op te lossen en/of onze producten en diensten te verbeteren en/of een reclamegesprek met u te starten. Als u deze informatie niet met ons wilt delen zoals hierboven beschreven, gaat u dan niet met ons in gesprek via social media kanalen.

   

  Vanuit onze social media pagina's en campagnes ontvangen wij bezoekersstatistieken. Hoewel Signify en onze social media dienstverlener verantwoordelijk zijn voor deze bezoekersstatistieken, is de desbetreffende social media dienstverlener uw eerste aanspreekpunt en deze behandelt verzoeken om uw rechten uit te oefenen en eventuele klachten die u hebt. Waar nodig assisteren wij de desbetreffende social media dienstverlener bij het beantwoorden van uw verzoeken of klachten. Voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij ontvangen van social media netwerkproviders en hoe u uw instellingen kunt wijzigen, kunt u de websites en het privacybeleid van de social media netwerkproviders raadplegen.

  HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS IN ANDERE UITINGEN?

   

  Communicatie rondom klantonderzoeken: we zijn voortdurend bezig om onze diensten te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de klanten. Daarom kunnen wij uw gegevens (klant-ID en e-mailadres) gebruiken om u uit te nodigen voor een klant- of marktonderzoekscampagne. We kunnen deze onderzoeken ook door derden laten uitvoeren. Zo helpt u ons om nog beter te worden. Wij sturen u dit soort communicatie alleen met uw voorafgaande toestemming, tenzij dit volgens de geldende wetgeving niet nodig is.

               

  Gevraagde communicatie: in sommige gevallen wilt u misschien dat Signify u informeert over een specifieke zaak via elektronische communicatie - maar u wilt niet instemmen met onze marketingcommunicatie. In deze gevallen communiceren we met u met betrekking tot de vraag die u hebt gesteld.

   

  Administratieve, dienstverlenende en transactionele communicatie: u ontvangt altijd administratieve, dienstverlenings- en transactiecommunicatie van ons, zoals technische en/of beveiligingsupdates van onze producten, orderbevestigingen, berichten over uw accountactiviteiten en andere belangrijke berichten. U kunt zich niet afmelden voor dit soort communicatie.

  OP WELKE RECHTSGROND GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

   

  Om uw gegevens te kunnen verwerken, kunnen wij ons op verschillende rechtsgronden beroepen, waaronder:

  • Uw toestemming (alleen indien wettelijk verplicht of toegestaan). Als wij de verwerking van uw gegevens baseren op uw toestemming, dan kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken;
  • De noodzaak van de gegevensverwerking om met u een contractuele relatie aan te gaan en onze verplichtingen uit hoofde van een contract uit te voeren;
  • Onze noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om rechtsvorderingen vast te stellen en in te stellen en hiertegen verweer te voeren;
  • De noodzaak van de gegevensverwerking om onze legitieme belangen te behartigen, waaronder:

  o    Waarborgen dat onze netwerken en informatie veilig zijn

  o    Het voeren van de administratie en de bedrijfsvoering van de Onderneming

  o    Het voorkomen of onderzoeken van vermoede of daadwerkelijke wetsovertredingen, niet-nakoming van zakelijke klantcontracten of niet-naleving van de ‘Signify Integrity Code’ of ander beleid van Signify
  o     Het optimaliseren of uitbreiden van ons marketingbereik en communicatierelevantie;

  • De noodzaak van de gegevensverwerking om in te gaan op uw verzoeken;
  • De noodzaak van de gegevensverwerking om vitale belangen van iemand anders te beschermen;
  • Enige andere grondslag die door het lokale recht is toegestaan.

  WANNEER DELEN WIJ UW GEGEVENS?

   

  Wij verkopen uw persoonsgegevens niet.  Ook zullen we uw persoonsgegevens niet delen, behalve in een beperkt aantal gevallen die hier omschreven worden. Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Verklaring kunnen wij uw gegevens bekend maken aan de volgende entiteiten:

  • Aan Signify gelieerde ondernemingen: vanwege ons internationale karakter kunnen uw gegevens worden gedeeld met bepaalde aan Signify gelieerde ondernemingen. De toegang tot uw gegevens binnen Signify zal verstrekt worden aan degenen die de informatie moeten kennen;
  • Dienstverleners: zoals veel bedrijven kunnen wij bepaalde gegevensverwerkingen uitbesteden aan vertrouwde externe dienstverleners, die functies voor ons uitvoeren en diensten aan ons verlenen, zoals: ICT-dienstverleners, consultants, leveringsdiensten, aanbieders van betalingsdiensten, platforms voor elektronische communicatiediensten, dienstverleners met betrekking tot Wedstrijden;
  • Zakelijke partners: we kunnen uw gegevens delen met vertrouwde zakelijke partners zodat ze u de door u gevraagde diensten kunnen verstrekken, waaronder leveranciers van chatdiensten;
  • Publieke en overheidsinstanties: indien dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten, kunnen wij uw gegevens delen met toezichthouders en andere entiteiten met rechtsmacht over Signify;
  • Professionele adviseurs en anderen: wij kunnen uw gegevens delen met andere partijen, waaronder professionele adviseurs, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, auditors, advocaten, accountants en andere professionele adviseurs.
  • Andere partijen in verband met zakelijke transacties: wij kunnen uw gegevens van tijd tot tijd ook delen in het kader van zakelijke transacties, bijvoorbeeld tijdens de verkoop van een onderneming of deel ervan aan een andere onderneming of een reorganisatie, fusie, joint venture, of andere beschikking over onze onderneming, bedrijfsmiddelen of aandelen (waaronder in verband met een faillissement of soortgelijke procedure).
  • Op uw verzoek in geval van een overdrachtsverzoek van persoonsgegevens.

   

  We kunnen geanonimiseerde informatie, rapporten en analyses delen op basis van geanonimiseerde informatie. We kunnen gebundelde, geanonimiseerde informatie en analyses en rapporten van dergelijke informatie openbaar maken met onze dienstverleners, leveranciers, adverteerders, zakelijke partners, consumenten- en marktonderzoeksbureaus en andere organisaties. Deze geanonimiseerde, niet-persoonlijke informatie kan ook worden gedeeld met andere gebruikers voor meer inzicht in hun lichtgebruik in vergelijking met anderen in onze gemeenschap, om het bewustzijn over veiligheidskwesties te verhogen, om ons te helpen ons systeem in het algemeen te verbeteren, of voor andere informatiedoeleinden.  We nemen maatregelen om te voorkomen dat deze niet-persoonlijke informatie met u in verband wordt gebracht en we eisen van onze partners dat ze dat ook doen.

  WANNEER GEVEN WIJ UW GEGEVENS AAN HET BUITENLAND DOOR?

   

  Vanwege onze internationale aard kunnen gegevens die u aan ons verstrekt worden doorgegeven aan, of kan hiertoe toegang worden verkregen door, aan Signify gelieerde ondernemingen en vertrouwde derden in een groot aantal landen over de hele wereld. Dit betekent dat uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten het land waar u woont, indien dit nodig is om de in deze Verklaring genoemde doeleinden te realiseren.

   

  Indien u in een land woont dat lid is van de Europese Economische Ruimte, kunnen wij uw gegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Voor sommige van deze landen heeft de Europese Commissie bevestigd dat zij een adequaat beschermingsniveau bieden. Wat doorgiftes vanuit de Europese Economische Ruimte betreft naar andere landen waarvan de Europese Commissie niet heeft besloten dat zij een adequaat beschermingsniveau bieden, hebben wij adequate maatregelen getroffen ter bescherming van uw gegevens, zoals organisatorische en wettelijke maatregelen (bijvoorbeeld ‘Binding Corporate Rules’ en door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten). Een kopie van deze maatregelen is verkrijgbaar door contact op te nemen met het Privacy Office van Signify (de contactgegevens vindt u onderstaand bij “Welke keuzes hebt u?”).

  HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

   

  Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn (zie voor meer informatie over deze doeleinden bovenstaand bij “Hoe gebruiken wij uw gegevens?”). Let op dat in bepaalde gevallen een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan kan zijn. De criteria die gebruikt worden ter bepaling van onze bewaarperiodes zijn onder meer:

  • Hoe lang zijn de gegevens nodig om u onze producten of diensten te verstrekken of onze zaken te runnen?
  • Hebt u een account bij ons? In dat geval bewaren wij uw gegevens zolang uw account actief is of zo lang dat nodig is om de diensten aan u te kunnen leveren.
  • Geldt voor ons een wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichting om uw gegevens te bewaren? Voorbeelden zijn wetten die gegevensbewaring verplicht stellen in de betreffende jurisdictie, een bevel van de overheid tot bewaring van gegevens die voor een onderzoek relevant zijn of gegevens die met het oog op het voeren van juridische procedures of als bescherming tegen een mogelijke claim moeten worden bewaard.

  HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?

   

  Ter bescherming van uw gegevens zullen wij gepaste maatregelen nemen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbeveiliging. Dit houdt ook in dat wij van onze dienstverleners eisen dat zij gepaste maatregelen nemen ter bescherming van de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens.  Helaas is geen enkel datatransmissie- of opslagsysteem gegarandeerd 100% veilig. Afhankelijk van de stand van de technologie, de kosten van implementatie en de aard van de te beschermen gegevens, treffen wij technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van risico’s zoals vernietiging, verlies, wijziging en ongeautoriseerde bekendmaking van of toegang tot uw gegevens. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons of uw Gegevens niet langer op een veilige manier worden verwerkt, neem dan onmiddellijk contact op met het Signify Privacy Office in overeenstemming met "WELKE KEUZES HEBT U?" zoals hieronder beschreven.

  WELKE VERANTWOORDELIJKHEDEN HEBT U ZELF?

   

  Wij willen u er graag aan herinneren dat het uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de gegevens die u aan ons verstrekt naar uw beste weten juist, volledig en up-to-date zijn. Voorts is het uw verantwoordelijkheid, als u gegevens van andere mensen met ons deelt, om die gegevens in overeenstemming met de lokale wettelijke eisen te verzamelen. Zo dient u dergelijke andere personen van wie u gegevens aan ons verstrekt te informeren over de inhoud van deze Verklaring en hun voorafgaande toestemming te verkrijgen.

  WELKE KEUZES HEBT U?

   

  Wij streven ernaar om u toegang te bieden tot uw gegevens. Meestal hebt u zelfstandig controle over uw gegevens (bijvoorbeeld door in te loggen op uw account) en kunt u deze zelf bijwerken, wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, verwijderen.  In dit geval adviseren wij u ten sterkste om controle over uw gegevens uit te oefenen. Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij het recht hebben om u uw rechten te ontzeggen of deze te beperken, bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is om de rechten en vrijheden van andere personen te beschermen, of om te weigeren uw persoonsgegevens te verwijderen indien de verwerking van dergelijke gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of ons ertegen te verdedigen.

   

  U kunt altijd contact opnemen met ons Privacy Office wanneer u:

  • de aan ons verstrekte gegevens wilt herzien, wijzigen of verwijderen (voor zover Signify deze gegevens niet anderszins mag of moet bewaren);
  • bezwaar wilt maken tegen bepaalde gegevensverwerkingen (bijvoorbeeld als u niet langer marketingcommunicatie wilt ontvangen);
  • een kopie van uw gegevens wilt ontvangen (in een veel voorkomend machineleesbaar format, voor zover dat op grond van het toepasselijke recht verplicht is);
  • andere vragen hebt over de bescherming van uw gegevens door Signify.

   

  Voor vragen of redelijke aanvragen met betrekking tot de bescherming van uw gegevens in Signify of met betrekking tot deze Verklaring in het algemeen, kunt u contact opnemen met het Signify Privacy Office:

  • Per post: Signify – t.a.v. Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, Nederland; of
  • Online: Signify Privacy Center, in de sectie “Privacy request”.

   

  Houd er rekening mee dat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is. Neem daarom alstublieft geen gevoelige informatie op in uw e-mails aan ons.

   

  Wij zullen ons best doen om uw verzoek op tijd en gratis te verwerken, tenzij het een onevenredige inspanning zou vergen. In bepaalde gevallen kunnen wij u vragen om uw identiteit aan te tonen voordat wij ingaan op uw verzoek. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de desbetreffende toezichthouder in uw rechtsgebied.

  VERZAMELEN WE GEGEVENS VAN KINDEREN?

   

  We verzamelen niet bewust informatie van kinderen jonger dan 16 jaar.

  • Speciale opmerking voor Kinderen jonger dan 16 jaar: als u jonger bent dan 16, raden we u aan om met uw ouder of voogd te spreken voor toestemming van uw ouder of voogd voordat u uw gegevens met ons te deelt;
  • Speciale opmerking voor Ouders van Kinderen jonger dan 16 jaar: we raden aan het gebruik van onze producten, systemen, diensten, toepassingen (waaronder websites en andere digitale kanalen) van uw kinderen te controleren en te volgen om ervoor te zorgen dat uw kind geen gegevens deelt met ons zonder uw toestemming.

  WANNEER WORDT DEZE PRIVACYVERKLARING BIJGEWERKT?

   

  Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

  De meest actuele versie van deze Verklaring is van toepassing op ons gebruik van uw gegevens en is te vinden op de website van het Signify Privacy Center, onder “Legal information”.

   

  - Signify -