Binnenverlichting die onverslaanbaar is

Productkenmerken

We leveren de nieuwste zeer efficiënte LED-sportverlichtingssystemen en bieden met het draadloze PerfectPlay-regelsysteem met geïntegreerde LED-schijnwerpers een complete verlichtingsoplossing voor alle typen binnensporten. We houden rekening met de eisen van de kleinste tot de meest complexe binnensportaccommodaties.

Verlichting voor binnentennisbanen - LED-schijnwerpers voor binnen

Verlichting voor binnentennisbanen

Het doel is een goed zicht te waarborgen waardoor zowel spelers als toeschouwers het verloop van de wedstrijd kunnen volgen. De bal moet ongeacht zijn locatie en snelheid altijd duidelijk zichtbaar zijn. Voor het creëren van een goede zichtbaarheid moet er voldoende contrast worden gerealiseerd tussen objecten en hun achtergrond, met goede verlichtingsniveaus en een gelijkmatige verdeling van licht over het speelveld (gelijkmatigheid).

Verlichting voor binnenzwembaden - LED-schijnwerpers voor binnen

Verlichting voor binnenzwembaden

De belangrijkste eis is de veiligheid van gebruikers te verzekeren door het leveren van een passende verlichting en controle van weerspiegeling op het wateroppervlak. De controle van oppervlaktereflectie is bijzonder belangrijk om medewerkers in staat te stellen te reageren op zwemmers die in het bad in moeilijkheden verkeren. Door de complexe aard van het zwembadontwerp en beperkingen aan de positionering van schijnwerpers is het belangrijk dat de verlichting al in de vroegste stadia van het zwembadontwerp wordt meegenomen.

Verlichting voor multifunctionele sporthallen - Philips schijnwerperverlichting

Multifunctionele sporthal

Sportaccommodaties die zijn ontworpen voor meerdere sporten dienen te verzekeren dat de voorgestelde verlichting rekening houdt met de behoeften van alle verschillende sporten die er beoefend worden. Er moet voor gezorgd worden dat het verlichtingsontwerp gelijkmatigheid van de vereiste verlichting produceert, dat de ruimte passend verlicht wordt en dat verblinding geminimaliseerd wordt. De verlichting dient zodanig gepositioneerd te zijn dat deze geen hinder oplevert voor het zicht van spelers en officials.

IJshockeyverlichting - Schijnwerpers voor binnen

IJshockeyverlichting

De zichtbaarheid van bewegende objecten is afhankelijk van de angulaire grootte, de snelheid, de luminantie van de achtergrond en de luminantie van de omgeving. Een hoge verlichtingsstandaard is vereist omdat de kleine, zwarte en snel bewegende puck een contrast moet krijgen ten opzichte van de ijsbaan, zodat de toeschouwers en spelers hem kunnen zien. Dit geldt in het bijzonder bij een grote afstand tussen het ijs en de toeschouwers, zoals het geval is in stadions of ijshallen.

Aangezien ijs functioneert als een goede diffuse reflector dienen er geen sterke lichtpatronen te zijn die de aandacht zouden kunnen afleiden van het spel. Goede verlichtingsgelijkmatigheid is belangrijk om de puck te kunnen zien.

Krijg flexibiliteit en controle over je verlichting met Interact Sports

Meer weten?

Neem voor vragen en verdere informatie contact op met je lokale klantencentrum.