PAS staat voor Publicly Available Standard (Openbaar Toegankelijke Standaard), een informele classificatie die in Europa wordt gebruikt. Hoewel het formeel geen EN-standaard is, is het een door de industrie overeengekomen manier om gegevens en procedures te presenteren.