LED-straatverlichting levert licht van hoge kwaliteit
LED-armaturen zijn digitale apparaten, eigenlijk gewoon kleine computers. Als ze over de juiste elektronica beschikken, kunnen ze op datanetwerken worden aangesloten en zo een connected verlichtingssysteem vormen.
Slimme LED-verlichting verlicht wegen en straten
Connected verlichtingssystemen kunnen verbinding maken met netwerken en mensen. Dat doen ze via standaard kabels, via draadloze communicatie of een combinatie daarvan.
Een monteur installeert connected technologie
Connected verlichtingssystemen rapporteren voortdurend gegevens over hun werking, zoals energieverbruik, bedrijfsuren, inwendige temperatuur, storingen en de locatie en specificaties van het lichtpunt.
Gegevens verzamelen via sensors op LED-straatlantaarns
Aan connected verlichtingssystemen kunnen sensors worden toegevoegd die informatie verzamelen. Verlichting is overal te vinden, zowel binnenshuis als buiten in stedelijke omgevingen. Daardoor vormen connected verlichtingssystemen een perfect middel voor het opzetten van uitgebreide sensornetwerken.
Connected technologie levert op gegevens gebaseerde inzichten op
Een connected verlichtingssysteem maakt gebruik van opslag in de cloud, data-analyse en softwarematige bedieningspanelen. Daardoor kunnen gegevens die door het systeem verzameld zijn, gebruikt worden om nieuwe inzichten te verkrijgen in activiteiten en werking. Op die manier is de enorme potentie van het Internet of Things volledig te benutten.