U bezoekt momenteel de website van Philips lighting. Er is een gelokaliseerde versie voor u beschikbaar.
Suggesties

  3 tips voor het beoordelen van prestatieclaims van LED-groeilampen


  De zoektocht naar de perfecte LED-groeilamp is niet eenvoudig. U bent altijd op zoek naar manieren om de productie van de gewassen in uw kassen te verbeteren, Waarschijnlijk bent u dan ook wel eens zeer aanlokkelijke claims met betrekking tot levensduur en prestaties tegengekomen. Maar zoals het gezegde luidt: als iets te mooi is om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook. Dit artikel help u bij het beoordelen van beweerde prestatieclaims, zodat u uw leverancier verstandig kunt uitzoeken.
  De afgelopen jaren is het gebruik van LED-kweeklampen aanzienlijk toegenomen. Ook het aantal nieuwe leveranciers met producten die zich nog niet hebben bewezen, is navenant toegenomen. Sommige fabrikanten doen dubieuze beweringen over de prestaties van hun product, waardoor verwarring ontstaat over welke LED-groeilampen u moet kiezen en hoe u de lampen goed met elkaar kunt vergelijken. Gebruik de volgende drie tips om uitspraken van leveranciers van LED-groeilampen over prestaties en levensduur op waarde te schatten, op basis van de belangrijkste kenmerken die bepalend zijn voor de prestaties.

  #1 Controleer zowel de aanvankelijke prestaties als de prestaties die na verloop van tijd worden beweerd

  De aanvankelijke prestaties en de prestaties na verloop van tijd zijn allebei bepalend voor hoelang een kweeklamp meegaat. Maar hoe wordt elke variabele gemeten en hoe gebruiken leveranciers deze cijfers? Als kweker wilt u van tevoren weten wat de levensduur van uw lampen is. Daarom is niet alleen de hoeveelheid fotonstroom aan het begin belangrijk, maar ook hoe goed de lampen deze output weten te behouden in de loop van de jaren dat u ze gebruikt. Voor volledige transparantie in de prestaties van LED-groeilampen is het essentieel dat we internationale normen gebruiken om vergelijkbare productgegevens te genereren. Deze normen beschrijven hoe de prestaties bij aanvang gemeten moeten worden en leveren een meeteenheid of formule op voor het bereken van de prestaties na verloop van tijd.
  Controleer zowel de aanvankelijke prestaties als de prestaties die na verloop van tijd worden beweerd
  Controleer zowel de aanvankelijke prestaties als de prestaties die na verloop van tijd worden beweerd.

  Hoe worden de aanvankelijke prestaties gemeten?

  De aanvankelijke prestatiewaarden gelden voor een gloednieuwe LED-kweeklamp. De typische vereisten die als input voor verlichtingsontwerpen kunnen worden gebruikt, zijn:

  1. De fotosynthetische fotonstroom [PFD of PPFD in µmol/s] – de hoeveelheid actieve fotonen die het oppervlak van het gewas in de loop der tijd bereiken.
  2. Spectrale kleursamenstelling [nm] – welke kleuren in het lichtspectrum worden gebruikt om de groei van het gewas te sturen.
  3. Stroomverbruik [W] – hoeveel elektriciteit de groeilamp gebruikt.
  4. Systeemrendement [µmol/J] – hoe efficiënt de groeilamp zijn energie gebruikt om het gewas te belichten.
  5. Lichtverdeling – welk patroon gebruikt wordt en hoe gelijkmatig het licht verdeeld wordt.


  De fotonstroom en het stroomverbruik worden doorgaans gemeten in een zogeheten bol van Ulbricht. Voor de spectrale kleursamenstelling en de lichtverdeling is een goniospectrometer nodig. Niet alle fabrikanten van LED-groeilampen beschikken over een meetlaboratorium of zijn in staat om te meten volgens de juiste normen. Betrouwbare fabrikanten schakelen de diensten in van een onafhankelijk gecertificeerd laboratorium

  het integreren van bol en gonio spectrometer
  Signify gebruikt haar eigen erkende meetlaboratorium voor het meten van de aanvankelijke prestaties van onze LED-groeilampen volgens IEC-prestatienormen. Ons laboratorium wordt geëvalueerd en gecertificeerd door een bevoegde instantie, DEKRA, waardoor we zeker weten dat de apparatuur werkt volgens internationale normen en periodiek gekalibreerd wordt.

  Hoe worden prestaties na verloop van tijd voorspeld?

  Prestaties na verloop van tijd kunnen niet worden gemeten op het moment dat een product op de markt wordt gebracht. Het is simpelweg niet mogelijk om bijvoorbeeld een test van 60.000 bedrijfsuren uit te voeren om uitspraken te doen over de prestaties na verloop van zoveel tijd. De meeste tests duren tussen de 6.000 en 10.000 uur.

   

  Er zijn twee relevante waarden voor prestaties 'na verloop van tijd' die moeten worden overwogen met betrekking tot de afname van de lichtopbrengst van een LED-kweeklamp:

   

  • Geleidelijke afname van lichtopbrengst heeft betrekking op de afname van de fotonstroom van een LED-groeilamp op de lange duur. Deze waarde vertelt u hoeveel van de aanvankelijke fotonstroom behouden blijft na een bepaalde periode. De afname van de fotonstroom kan een combinatie zijn van het slechter worden van de gebruikte optische elementen, afzonderlijke LED's die minder licht produceren en afzonderlijke LED's die helemaal geen licht meer geven. De geleidelijke afname van de lichtopbrengst wordt gedefinieerd door de afname van de fotonstroom [%].
  • De abrupte afname van de lichtopbrengst die wordt uitgedrukt als een percentage van defecte producten [%] op een bepaald moment.

   

  Berekeningen van Signify zijn gebaseerd op testgegevens uit werkelijke duurtesten van de LED-kaarten die we gebruiken, het versneld testen van kritieke componenten en een diepgaand begrip van welke ontwerpparameters doorslaggevend zijn voor een langere levensduur van de LED-kweeklamp. Signify heeft een hulpmiddel ontwikkeld dat de afname in fotonstroom en het percentage van defecte producten kan voorspellen voor onze LED-groeilampen.

  #2 Kijk goed naar de levensduur die wordt beweerd voor een LED-groeilamp

  LED-groeilampen zijn productiemiddelen voor telers en kwekers, daarom wordt bij vragen over de levensduur vooral gekeken naar de afname in fotonstroom. Omdat de verwachte levensduur van LED-kweeklampen meestal erg lang is, kunnen de uren die worden beweerd onmogelijk worden gemeten voordat een product op de markt wordt gebracht. Fabrikanten gebruiken daarom kortere metingen die ze extrapoleren om voorspellingen voor de lange termijn te doen. Dit vereist een diepgaand begrip van welke ontwerpparameters doorslaggevend zijn voor een langere levensduur van de LED-groeilamp en voldoende kennis van statistiek om de juiste berekeningen te maken. Niet alle leveranciers doen dit echter op dezelfde manier, waardoor ze niet zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden. Daardoor loopt de betrouwbaarheid van voorspellingen voor de levensduur erg uiteen.

   

  Er zijn een aantal internationaal erkende normen die Signify gebruikt om de levensduur van een product te voorspellen. Dit zijn er twee van:

   

  • IES LM-80 beschrijft hoe fotonstroombehoud van LED's in de loop der tijd gemeten moet worden
  • IES TM-21 beschrijft consistente voorspellingen van de levensduur gedaan kunnen worden op basis van de testresultaten volgens LM-80

   

  Wanneer de norm LM-80 wordt toegepast, moet het LED-pakket minimaal 6.000 uur worden getest. Natuurlijk ligt de verwachte levensduur van LED-groeilampen ver boven 6.000 uur. Daar komt norm TM-21 om de hoek kijken. Met TM-21 kunt u een voorspelling van de levensduur doen door de levensduur die bepaald is volgens de norm LM-80, met een factor van maximaal 6 te vermenigvuldigen. Tests voor de norm LM-80 lopen doorgaans 6.000 tot 10.000 uur, wat inhoudt dat voorspellingen voor de levensduur volgens TM-21 resulteren in een voorspelling voor maximaal 36.000 tot 60.000 uur. Het betekent niet dat de LED-groeilamp na deze periode defect raakt, maar dit is de limiet voor betrouwbare uitspraken met betrekking tot de levensduur als de internationale norm TM-21 wordt gebruikt. De reden dat u geen beweringen voor een langere periode kunt doen met deze norm, is dat zo wordt gewaarborgd dat de voorspellingen niet buiten statistische zekerheidsniveaus komen te liggen. Anders zouden beweringen onbetrouwbaar worden. Dit betekent ook dat beweringen over een levensduur van meer dan 60.000 uur niet kunnen worden onderbouwd.

   

  Natuurlijk zijn er andere factoren die van invloed zijn op de verwachte levensduur van een LED-kweeklamp. Het ontwerp zelf is van cruciaal belang, vooral omdat het ontwerp de hitte reguleert die de LED's genereren. De optieken, de driver en het ontwerp zijn parameters die de prestaties bepalen en waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de verwachte levensduur. Als klant moet u in gedachten houden dat het gebruik van dezelfde LED's in een ander product, niet betekent dat de prestaties op lange termijn hetzelfde zullen zijn.

   

  Er zijn drie manieren om de levensduur van de groeilampmodule te definiëren:

  1. Ten eerste, de robuustheid van ons productontwerp evalueren door onze groeilampen te 'verouderen', een beetje zoals de 'ladenkast'-test bij IKEA. Deze versnelde tests laten zien hoe onze producten zich gedragen tijdens jaren van gebruik in de zware omstandigheden van een kasomgeving.
  2. Ten tweede, verschillende LED-kweeklampen onderwerpen aan een duurtest. We laten de lampen jarenlang branden en meten de fotonstroom met regelmatige tussenpozen. De temperatuur en luchtvochtigheid van de kas worden in deze opstelling nagebootst.
  3. Ten derde, meetgegevens van klanten door de jaren heen registreren, die worden verzameld uit meerdere projecten uit de praktijk. Alle werkelijke testgegevens worden vergeleken met onze voorspelde afname van de fotonstroom om zo met meer vertrouwen uitspraken te kunnen doen over prestaties. Deze gegevens bevestigen dat we onze beloftes nakomen.

  #3 Vergelijk appels met appels

  Door internationale normen toe te passen, is het mogelijk om de productprestaties te verifiëren. Dit vormt de basis voor een goede vergelijking van de prestatieclaims van verschillende fabrikanten. Het is belangrijk te onthouden dat beweringen over de levensduur eerder voorspellingen zijn dan metingen. Betrouwbare fabrikanten baseren hun berekeningen op historische ontwerpgegevens en kennis, tests op componentniveau en het thermische ontwerp van de LED-kweeklamp.

   

  Om een betrouwbare vergelijking te kunnen maken van leveranciers, raden we aan dat u de volgende stappen onderneemt:

  1. Vraag uw leverancier naar hun testpraktijken.
  2. Vraag uw leverancier naar hun naleving van internationale normen.
  3. Controleer of hun beweringen over de levensduur onderbouwd zijn met gegevens en wees op uw hoede bij beweringen over een levensduur van meer dan 60.000 uur. Wantrouw prestatieclaims die te mooi zijn om waar te zijn.
  4. Vraag uw leverancier om een meting van de lichtniveauprestaties te doen na de installatie.

  Kies uw leverancier verstandig uit

  Als u er zeker van wilt zijn dat u op het moment dat u de lampen inschakelt de prestaties krijgt waarvoor u betaald hebt, dan komt het erop neer dat u goed uw huiswerk moet doen en uw leverancier verstandig moet uitzoeken. Fabrikanten die met veel zorg hoogwaardige producten leveren met gegevens die onderbouwd zijn, zullen eventuele vragen die u hebt altijd graag willen beantwoorden. Andere belangrijke aspecten die uw prestaties en resultaten kunnen helpen verbeteren, zijn het lichtplan en de gelijkmatigheid van het licht boven uw gewassen.

   

  Als wereldwijde leider in verlichting begrijpen we het belang van uw investering in LED-kweeklampen om een hogere gewasopbrengst en betere kwaliteit te verwezenlijken. Daarom zien we het bij Signify als onze verantwoordelijkheid om u de informatie te geven die u nodig hebt om onze prestatieclaims objectief te kunnen beoordelen bij het bepalen welke LED-groeilamp het beste is voor uw gewassen. Bij elke bewering die we doen over de prestaties van onze producten, geldt als motto 'we leveren wat we beloven’.

  Samengevat

  #1 Zorg dat u zowel de aanvankelijke prestaties evalueert als de prestaties die na verloop van tijd worden beweerd.

  #2 Kijk goed naar de beweerde levensduur van een LED-groeilamp.

  #3 Vergelijk appels met appels als het aankomt op tests, naleving van normen en beweringen over de levensduur.

  Werk samen met ervaren verlichtingsprofessionals

  U wilt er zeker van zijn dat u uw investering snel terugverdient en dat alle aspecten van uw project professioneel worden uitgevoerd. Bij Signify is uw project in goede handen. Signify is wereldwijd marktleider in de verlichtingsbranche en heeft een indrukwekkende trackrecord opgebouwd met meer dan 500 verlichtingsprojecten in de glastuinbouw sinds 1995. Deze projecten omvatten meer dan twee decennia expertise en ervaring in het ontwikkelen van op maat gemaakte lichtrecepten op basis van LED, die telers en kwekers helpen om de groei te versnellen, de opbrengst te verhogen en de kwaliteit van gewassen te verbeteren. Met de grensverleggende LED-innovaties waarover wij beschikken, kunnen we een wetenschappelijk onderbouwde maatwerkoplossing voor u bouwen.

   

  Als u uitgebreide informatie over de meettechnieken voor prestaties wilt lezen, kunt u ook deze whitepaper lezen.

  Rene van Wees

  René van Wees

  Global Manager Application Engineering

   

  René van Wees begon zijn carrière bij Philips Research Laboratory in 1987 en trad in 2003 in dienst bij Philips Lighting om een eerste commercieel LED-product voor lichtreclame te helpen ontwikkelen. In 2006 begon hij te werken aan het nieuwe toepassingsgebied van LED voor de tuinbouw en dat doet hij nog steeds. Hij houdt ervan om als de spreekwoordelijke spil tussen klanten en productontwikkeling op te treden, trainingen te geven, feedback van klanten te verzamelen en ze te adviseren over LED voor hun toepassingen. Hij werkt met een team van 10 personen om klanten over de hele wereld de beste technische ondersteuning te geven.

  Interesse?

  Producten bestellen

   

  Philips producten worden verkocht via een internationaal partner netwerk. Vind hier een partner in jouw regio. 

   

  Dealer of partner zoeken
  Dealer of partner zoeken
  Dealer of partner zoeken

  Contact Philips

   

  Wij zijn er om al jouw vragen en opmerkingen te beantwoorden. Vul hiervoor ons Contactformulier in.

   

  Inschrijven nieuwsbrief

   

  Ontvang onze nieuwsbrief om de twee maanden om up-to-date te blijven over Philips LED belichting voor de tuinbouw. 

   

  Ontwikkelingen bij Philips

  Persberichten

  Hieronder vind je een overzicht van de laatste persberichten van Philips Horticulture LED Solutions.

   

  Lees meer

  Blog

  Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze LED-oplossingen in de glastuinbouw.

   

   

  Lees meer