U bezoekt momenteel de website van Philips lighting. Er is een gelokaliseerde versie voor u beschikbaar.
Suggesties

  Alles draait om smaak – tomaten met een geweldige smaak telen onder LED belichting

   
  • Consumenten, en daarom ook retailers en telers, leggen steeds meer nadruk op de smaak van tomaten.
  • Signify’s plant specialist Charlotte Pijnenburg heeft onderzoek gedaan naar de smaak van de vruchten.
  •  In deze blog deelt ze de uitkomsten van haar onderzoek: de Philips GreenPower LED groeibelichting met het speciale lichtspectrum dat is geoptimaliseerd voor tomaten, samen met een optimaal klimaat in de kas, geeft tomaten met een geweldige smaak.

   

  Eindhoven, Nederland – Smaak doet er toe bij het telen van tomaten. Onderzoek heeft aangetoond dat tomaten geteeld onder LED belichting een geweldige smaak hebben. Door middel van LED kan er een hogere lichtintensiteit worden toegepast wat de condities schept om de smaak verder te verbeteren. De afgelopen jaren hebben wij gezien dat consumenten, en daarom ook de retailers en telers, de smaak steeds belangrijker zijn gaan vinden. De keuze voor cultivar speelt hierin natuurlijk een belangrijke rol, maar de teeltomstandigheden die de smaak beïnvloeden doen dat ookDaarom heeft plant specialist Charlotte Pijnenburg onderzoek gedaan naar het effect van LED belichting op de smaak van de vruchten. Ze heeft twee vragen onderzocht: ten eerste, hebben tomaten geteeld onder LED groeibelichting net zoveel smaak als die geteeld onder SonT, en ten tweede, kan LED belichting een bijdrage leveren aan het verhogen van de smaak?

   

  Het juiste spectrum

   

  Er zijn verschillende spectra die een positieve invloed zouden kunnen hebben op de smaak van tomaten. Van blauw licht bijvoorbeeld, is bekend dat het een interessant effect heeft. Bij verschillende gewassen is bewezen dat een hoger niveau van blauw licht de smaak en geur positief beïnvloedt. Een ander interessant licht spectrum is verrood, waarvan ook bewezen is dat het de smaak van de vruchten kan verbeteren. Verrood heeft echter ook negatieve bij-effecten, zoals langere stengels. We weten ook dat blauw licht het tegenovergestelde kan doen, en de lengte van de stengels kan verkorten. Door blauw en rood licht te combineren krijgen we wellicht het beste van beide werelden: meer smaak zonder de extra strekking.

   

  Voor deze eerste proef hebben we vier verschillende spectra bekeken:

  1. Het controle spectrum: onze standaard spectrum met rood, blauw, licht blauw, die is geoptimaliseerd voor tomaten.

  2. Het controle spectrum met extra verrood.

  3. Een hoog blauw spectrum, waar een deel van het rode licht is vervangen door blauw.

  4. Een hoog blauw plus verrood spectrum, waar zowel het extra blauwe als het extra rode toe is gevoegd.

   

  Voor wat betreft de opzet van de proef hebben we naar twee cultivars gekeken: Piccolo en De Ruiter cultivar 564. Dit zijn allebei kerstomaten, ze zijn beiden gewend aan hetzelfde klimaat, van een vergelijkbaar formaat, en staan beiden bekend om hun goede smaak. Genetisch zijn ze echter heel verschillend.

   

  De proef werd uitgevoerd bij de kas van de WUR (Universiteit van Wageningen) in Bleiswijk, met een belichtings-oplossing met 100% LED. We hebben een PAR intensiteit van 210 µmol/m2/s gebruikt, die bestond uit 135 µmol/m2/s toplighting en 75 µmol/m2/s interlighting. Het verrood was extra toegevoegd, dus bovenop de PAR intensiteit, en werd alleen toegevoegd door de interlighting. Het oppervlakte van de proef was ongeveer 110m2.

  WUR Bleiswij
  Een kijkje in de smaak proef bij de WUR in Bleiswijk

  De smaak van de tomaten werd op twee manieren gemeten. Ten eerste maakten we gebruik van smaak panels. Dit werd in totaal vier keer gedaan. Ten tweede maakten we gebruik van een tomaten smaak model. Dit model werd door de WUR ontworpen, en richt zich op de volgende parameters: suikers, zuren, beet, sappigheid, en gewicht van de tomaten. Deze parameters worden met sensoren gemeten, dus er wordt niets daadwerkelijk geproefd. Het voordeel van dit model is dat de metingen erg vergelijkbaar zijn: het oordeel van een smaak panel kan per dag verschillen, maar het model is erg consequent.

   

  Beide cultivars reageerden op vergelijkbare wijze op de spectra, dus zullen we ons alleen op Piccolo richten. Laten we eerst kijken naar de resultaten van het WUR tomaten smaak model. De schaal van dit model loopt van 0 tot 100; hoe hoger de score, hoe beter de smaak. Grafiek 1 toont aan dat alle vier de spectra eigenlijk statistisch gezien vergelijkbare resultaten gaven, wat betekent dat de drie proef spectra niet verschilden van het controle spectrum; alle vier behandelingen gaven tomaten met erg goede smaak. De eerste test met het smaak panel bevestigde dit ook: er werden geen significante smaak verschillen gevonden tussen de behandelingen.

  Scores vier licht spectra
  Grafiek 1: De vier spectra kregen vergelijkbare scores van het tomaten smaak model

  Vergelijken met commerciële normen

   

  Over het algemeen was de smaak van de tomaten erg goed. Hierdoor werden wij nieuwsgierig om te zien hoe onze proef tomaten zich zouden verhouden tot commercieel geteelde tomaten. Daarom werden nog drie smaak panel tests uitgevoerd, waar onze proef tomaten (geteeld onder 100% LED) werden vergeleken met twee groepen commercieel geteelde Piccolo tomaten (geteeld met SonT belichting). Weer loopt de score van 0 tot 100; hoe hoger de score, hoe beter de smaak. De resultaten worden getoond in grafiek 2 hieronder.

  results taste panels
  Grafiek 2. De resultaten van de drie tests met het smaak panel geven aan dat de smaak van de proef- en commercieel geteelde tomaten vergelijkbaar is.

  Deze resultaten geven aan dat de 4 behandelingen vergelijkbare resultaten gaven, en dat deze resultaten vergelijkbaar waren met beide commerciële referenties. Ook al gaf commerciële referentie 1 een hogere gemiddelde score, statistisch gezien was de smaak nog steeds vergelijkbaar met de proef tomaten (dankzij een grote spreiding binnen de resultaten).

   

  Om de uitkomsten van deze grafiek goed te kunnen lezen, moeten we onze proefopstelling in gedachten houden: we maakten gebruik van één compartiment binnen de kas met twee cultivars en vier verschillende lichtspectra. Dit betekent dat, om er zeker van te zijn dat alle planten het zouden overleven en zouden gedijen, het klimaat moest worden gericht op de combinatie van het lichtspectrum en de cultivar die het meest generatief groeide. Hierdoor was het klimaat eigenlijk net iets te vegetatief voor de 7 andere behandelingen. In onze proef was de De Ruiter cultivar 564 meer generatief dan de Piccolo. Dit betekent dat de Piccolo planten steeds geteeld werden onder iets meer vegetatieve omstandigheden dan ideaal was. Omdat generatief telen (“telen op het randje”) een belangrijk rol speelt in het creëren van smaak, denken wij daarom dat de smaak potentieel van de Piccolo tomaten met onze 100% LED belichting hoger lag dan dat we in grafiek 2 zien.

   

  Dus om de conclusies van deze spectrumproef samen te vatten: de smaak was goed, en geen van de proefspectra gaven betere smaak dan het controlespectrum – wat ons beproefde lichtrecept is voor tomaten (rood, blauw, licht blauw). We zagen ook dat de smaak van de tomatenproef vergelijkbaar was met die van tomaten geteeld door een commerciële teler die zich richt op smaak. En we geloven dat het daadwerkelijk smaak-potentieel zelfs nóg hoger ligt.

   

  SonT versus LED voor smaak

   

  Ons onderzoek is ook dieper ingegaan op de vergelijking tussen SonT en LED als het op smaak aan komt. Tijdens deze proef, die werd uitgevoerd bij het Proefstation voor de Groenteteelt in België, werd een behandeling onder volledige SonT belichting vergeleken met een behandeling onder 100% LED belichting. De cultivar die werd gebruikt was Xandor, die niet bijzonder bekend staat om zijn smaak. De uitkomsten van dit onderzoek staan in grafiek 3 hieronder.

  brix waarden tomaten HPS en LED
  Grafiek 3. De brix waarde van de behandeling met LED is vergelijkbaar met die van de SonT behandeling.

  Uit deze resultaten wordt duidelijk dat beide behandelingen (SonT en LED) tomaten produceren met vergelijkbare brix waarden, wat betekent dat het gehalte aan suikers gelijk is. Wanneer wij kijken naar de productie tijdens deze proef, gaf de LED belichting 5% meer productie dan de SonT.

   

  Tijdens een tweede proef, die uit werd gevoerd bij een commerciële teler, vergeleken we een hybride belichtingssysteem met een systeem met 100% LED. Het hybride system bestond uit 90 µmol/m2/s SonT en 90 µmol/m2/s LED, en het systeem met 100% LED had 180 µmol/m2/s. De kerstomaten werden geteeld in hetzelfde compartiment in de kas, met hetzelfde klimaat. Grafiek 4 toont aan dat het brix-gehalte weer vergelijkbaar was tussen beide behandelingen.

  brix waarden tomaten hybride en LED
  Grafiek 4. Het brix-gehalte van de proef tomaten is vergelijkbaar voor zowel de hybride belichting als de belichting van 100% LED.

  Deze beide proeven tonen aan dat een lichtoplossing met 100% LED net zo veel smaak geeft aan de tomaten als een hybride lichtoplossing, zelfs in hetzelfde klimaat. 

   

  Groeifactoren aanpassen voor smaak

   

  De proeven die we hierboven beschreven tonen aan dat LED net zo geschikt is voor het creëren van smaak als SonT. En, terwijl belichting misschien niet de enige belangrijke factor is bij het creëren van smaak, een hogere lichtintensiteit geeft de plant wel meer assimilaties, wat de condities schept om de smaak verder te verbeteren. Met LED kun je meer belichtingsuren maken en hogere lichtintensiteit bereiken, dankzij de lage warmteproductie. Daarom zijn er met LED inderdaad meer mogelijkheden om smaak te maken dan met SonT belichting. Samen met het feit dat LED belichting helpt om een hogere productie te bereiken, zijn de mogelijkheden met LED groeibelichting voor de productie van tomaten indrukwekkend.

   

  Om alle informatie hierboven samen te vatten: tomaten geteeld met de Philips GreenPower LED groeibelichting met het licht spectrum geoptimaliseerd voor tomaten, zullen geweldig smaken.

  Charlotte Pijnenburg
  Charlotte Pijnenburg is plantspecialist bij Philips horticulture LED solutions. Zij richt zich erop om LED belichting effectiever te maken voor tomaten en paprika’s. In deze blog deelt zij haar onderzoek naar het effect van LED groeibelichting op de smaak van tomaten.

  Interesse?

  Producten bestellen

   

  Philips producten worden verkocht via een internationaal partner netwerk. Vind hier een partner in jouw regio. 

   

  Dealer of partner zoeken
  Dealer of partner zoeken
  Dealer of partner zoeken

  Contact Philips

   

  Wij zijn er om al jouw vragen en opmerkingen te beantwoorden. Vul hiervoor ons Contactformulier in.

   

  Inschrijven nieuwsbrief

   

  Ontvang onze nieuwsbrief om de twee maanden om up-to-date te blijven over Philips LED belichting voor de tuinbouw. 

   

  Ontwikkelingen bij Philips

  Persberichten

  Hieronder vind je een overzicht van de laatste persberichten van Philips Horticulture LED Solutions.

   

  Lees meer

  Blog

  Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze LED-oplossingen in de glastuinbouw.

   

   

  Lees meer