U bezoekt momenteel de website van Philips lighting. Er is een gelokaliseerde versie voor u beschikbaar.
Suggesties

  Maak kennis met Plantspecialist

  Leontiene van Genuchten

  Leontiene van Genuchten is een praktisch onderzoeker in hart en ziel met oog voor de behoeften van de telers. Sinds haar indiensttreding in 2015 bij Philips Lighting – Horticulture LED Solutions als plantspecialist bestonden haar werkzaamheden voor een deel uit het verbeteren het toepassen van LED-belichting in de rozenteelt . Ze heeft deelgenomen aan een intensieve samenwerking op het gebied van commerciële projecten en proefprojecten met rozentelers en o.a. onderzoekers van de Wageningen University (WUR) en het Delphy Improvement Centre.

  Vallen en opstaan

   

  Leontiene haar werk bij Philips Lighting bracht haar terug bij de rozen die als een rode draad door haar carrière lopen. Nadat Leontiene haar Bachelor in Tuinbouw had behaald, begon zij te werken als junior-onderzoeker op het gebied van de rozenteelt. Vervolgens was zij technisch specialist bij BASF en onderzoeker bij DLV Plant (nu Delphy geheten). Leontiene zegt hierover het volgende: "Ik wil graag met ideeën komen en die uitproberen in een project om te toetsen of mijn ideeën het gewenste resultaat geven. Mijn drijfveer is het vinden van oplossingen en toepassingen waarmee telers een kwalitatief betere en/of hogere opbrengst kunnen behalen.”

  Leontiene van Genuchten

  Samen de perfecte roos telen

   

  Rozen zijn een van de populairste bloemen ter wereld, het was dus geen verrassing dat telers direct na het beschikbaar komen van LED toplighting in 2015, ze deze lampen bij het telen van rozen gingen gebruiken. Dat was ook het moment waarop Philips Lighting ging deelnemen aan een grootschalig rozenproject om een nieuw lichtrecept met LED-belichting te ontwikkelen voor het verder verbeteren van de rozenteelt. De WUR leidt dit project en een meerjarig project met rozen dat wordt uitgevoerd in het Delphy Improvement Center te Bleiswijk. Leontiene zorgt tijdens het onderzoek voor  input en de kennis over de Philips Lighting-producten en hoe die producten te gebruiken tijdens de teelt-proef. Behalve haar deelname aan dit proefproject werkt zij ook samen met zes grote rozentelers uit de Benelux die ervaring hebben met het gebruik van LED-belichting in Hybride-belichtings-systemen bij het telen van diverse cultivars rozen. 

  Leontiene van Genuchten
  The perfect rose

  Op zoek naar het perfecte spectrum


  Volgens Leontiene reageren rozen, net als andere gewassen, anders op LED-belichting dan op HPS-lampen (high pressure sodium) vanwege de verschillen in warmtestraling die deze lampen produceren. "In de zomer levert LED kwalitatief betere rozen op omdat de rozen aan minder stralingswarmte worden blootgesteld. Tijdens de winter kan het lichtspectrum dat wordt gebruikt, een grotere impact hebben op de kwaliteit en de opbrengst van de bloem, met name bij een gewas als roos waarbij de lampen zo’n 20 uur per dag branden. De eerste winter van het volledige LED-onderzoek en de commerciële proefprojecten in Nederland leverden een goede productie op, maar  resulteerden niet tot de verbetering in kwaliteit waar de tuinders op hadden gehoopt met LED-belichting. Deze resultaten gaven de aanzet tot een nieuwe proef met andere lichtspectra die specifiek voor snijrozen werden geselecteerd.  Gedurende deze proef is onderzoek gedaan naar meerdere kans hebbende lichtspectra voor het nieuwe lichtrecept dat zowel de kwaliteit als de kwantiteit van rozen gaat verbeteren. Dit is van belang in met name de wintermaanden waarbij de hoeveelheid licht die de plant ontvangt van de assimilatie-belichting hoger is dan van het buitenlicht.

  Geven en nemen

   

  Leontiene: "De telers zijn steeds de cruciale factor voor het succes van deze proeven. Zij beoordelen de gewassen tijdens verschillende fasen en zien details die wij niet zien. Zij hebben ons geholpen de kwaliteit van de proeven te verbeteren en zorgen ervoor dat de resultaten die wij behalen, ten goede komen aan hun eigen teelt. Philips Lighting werkt samen met de Gewascooperatie Roos (een groep van ongeveer 30 rozentelers), consultants, diverse universiteiten, onderzoeksbedrijven en vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid die zich actief bezighouden met de rozensector. Hun input draagt bij aan het verbeteren van LED-belichting.

  Interessant en uitdagend


  Dit project heeft veel van ons gevergd, maar heeft ook ons heel veel voldoening gegeven. Leontiene: "Ik heb ontzettend veel geleerd over LED-belichting en de teelt van rozen. Het is een ideaal project voor mij omdat het zo uitdagend is. Als alles goed gaat, is er geen reden meer om verder onderzoek te doen. De behoefte van de telers om, naast de productie, ook de kwaliteit te verbeteren was een uitdaging om dieper op het onderwerp in te gaan en een passende oplossing te vinden."

  Aan de vooravond van een nieuw tijdperk


  Leontiene: "We staan aan de vooravond van een technische ontwikkeling die van belang is voor de toekomst van (rozen)telers. Om aan nieuwe milieuregels te kunnen voldoen, moeten telers vaker verduisteringsschermen  gebruiken wat  ook van invloed is op het klimaat in de kassen. Zij willen graag overstappen naar LED-belichting maar hebben hierbij ook het juiste LED-spectrum nodig om de beste kwaliteit en de beste opbrengst te kunnen behalen. Het is geweldig om deel te mogen uitmaken van die ontwikkeling." Behalve bij rozen is Leontiene ook betrokken bij andere gewassen, waaronder de gerbera en andere snijbloemen, maar ook bij potplanten en jonge planten (zaad en stek). De kennis die wordt opgedaan bij het ene gewas, kan worden gebruikt in andere gewassen voor een snellere implementatie of optimalisatie van de inzet van LED's en alle bijkomende voordelen hiervan. Leontiene werkt binnen Philips samen met andere Plantspecialisten in een internationaal team, “met deze diversiteit aan kennis en ervaringen is het voor ons mogelijk om telers van verschillende gewassen optimaal te helpen met advies en ondersteuning met betrekking tot het telen met LED-belichting in een specifiek gewas”. 

  Grotere verbeteringen in het verschiet


  Leontiene geniet van haar werk bij Philips Lighting omdat zij de vrijheid en middelen heeft om creatief te zijn en samen te werken met collega's en medewerkers van andere universiteiten en instituten om nieuwe dingen te leren en ideeën uit te wisselen. "Ik denk dat LED een technologische ontwikkeling is die noodzakelijk is voor de glastuinbouw omdat zij daarmee energie kunnen besparen en de kwaliteit en opbrengst van de gewassen kunnen verbeteren en zo de concurrentie het hoofd kunnen bieden. Dit is nog maar het begin van telen met LED-belichting en ik geloof dat wij in de toekomst dingen kunnen verbeteren waarvan wij nu nog geen weet hebben."
  Team van Leontiene van Genuchten