U bezoekt momenteel de website van Philips lighting. Er is een gelokaliseerde versie voor u beschikbaar.
Suggesties

  Hoe connected straatverlichting het openbare leven verandert


  Openbare verlichting doet meer dan alleen de straten verlichten. Het zorgt voor basiszicht en veiligheid voor voetgangers en bestuurders die ’s avonds op straat zijn. Maar straatverlichting is meer dan dat en kent vele functies die een grote invloed kunnen hebben op het sociale en culturele leven, de economie en het milieu. Tegen 2050 zal naar schatting meer dan de helft van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving wonen en zal openbare verlichting lokaal maar ook globaal veel invloed hebben op de openbare ruimte.

  Connected verlichting bestuur en beheer op afstand


  Om de uitdagingen van versnelde verstedelijking het hoofd te kunnen bieden, moeten gemeenten steeds slimmer omgaan met het beheren van diensten en systemen. Connected systemen die gebruikmaken van nieuwe mogelijkheden voor het delen en verzamelen van gegevens, geven meer flexibiliteit, controle en efficiëntie dan ooit tevoren. Met connected verlichting bestuur en beheer je verlichting op afstand. Het intelligente systeem kan een middel zijn om verlichtingswerkzaamheden veel efficiënter en milieuvriendelijker te maken en het culturele en sociale leven in een stad verbeteren.
  Connected straatverlichting

  Het juiste licht voor specifieke plekken in de stad


  Goed ontworpen en voldoende verlichting geeft de burgers op lokaal niveau een gevoel van veiligheid en gemoedsrust. Connected verlichtingssystemen hebben de mogelijkheid om optimale lichtniveaus en -verdelingen in verschillende delen van een stad in te stellen. Wanneer donkere trottoirs en hoeken door goede stadsverlichting verdwijnen in de avond, voelen voetgangers zich meer ontspannen en betrokken bij het leven in de stad. Als verkeerswegen en kruispunten op de juiste manier verlicht zijn, vinden bestuurders makkelijker en veiliger de weg naar hun bestemming.

  Licht dat betrokkenheid met de stad stimuleert


  Intelligent beheerde openbare verlichting kan de identiteit en het culturele leven van een stad verrijken. Prachtig verlichte straten, gevels en openbare ruimten nodigen mensen uit ook ’s avonds van de stad te genieten. Dat is een positieve bijkomstigheid voor lokale ondernemers en culturele instanties, want ook het bezoek aan culturele en/of bijzondere activiteiten in een stad wordt hierdoor gestimuleerd. Zowel binnen als buiten. Ervaringen met dynamische verlichting kunnen samengaan met doordachte functionele verlichting om de saamhorigheid in de stad te versterken. 
  Klimaatgroep

  Economische en duurzame keuze voor verlichting


  Natuurlijk kost openbare verlichting geld, net als elke andere stedelijke dienst. In wezen vertegenwoordigt straatverlichting één van de hoogste vaste kosten voor een stad en neemt het wel 40% van het energieverbruik van een stad voor haar rekening. Gelukkig kunnen steden tegenwoordig economische en duurzame keuzes maken. De combinatie van LED-straatverlichting en intelligente verlichtingsbeheersystemen (zoals Philips CityTouch) biedt tal van mogelijkheden om de energiekosten voor stedelijke verlichting tot 70% te verlagen. Bovendien helpt het tegelijkertijd de CO2 uitstoot te verminderen en de lichtkwaliteit in de hele stad te verbeteren. Intelligente verlichtingsbeheersystemen kunnen ook de administratieve en operationele kosten aanzienlijk verlagen door middel van toezicht op afstand, automatisering en nauwkeurige gegevens over bedrijfsmiddelen en -processen. 

  Lichtverontreiniging minimaliseren


  Intelligent verlichtingsbeheer op afstand kan een positieve invloed hebben op een ander belangrijk effect dat vaak over het hoofd wordt gezien. Door de instellingen van verlichting te bepalen met de natuurlijke dag en nacht-cyclus in gedachten, kan een gemeente de lichtverontreiniging minimaliseren en zo de verstoring van het dierenleven in en rond de stad verminderen.

   

  Duurzaamheidsexperts hebben aangetoond dat LED-straatverlichting werkelijk economische en milieuvoordelen oplevert, en dat het beheer van connected verlichting deze voordelen kan verveelvoudigen. Het stadsbestuur is het aan haar stad, het milieu en haar burgers verschuldigd om op een efficiënte en slimme manier om te gaan met de verlichting van hun stad.