U bezoekt momenteel de website van Philips lighting. Er is een gelokaliseerde versie voor u beschikbaar.
Suggesties

  De Green Deal? Daar zijn we bij Signify al mee gestart!

  Met de Green Deal ziet verlichtingsspecialist Signify unieke kansen voor energiebesparing

   

  Frans Timmermans, Chef Klimaat van de Europese Commissie, lanceerde op 11 december de Europese Green Deal, het baanbrekende klimaatplan dat van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent in de wereld moet maken. Met de Green Deal gaat Europa een ongekende uitdaging aan, die tegelijk ook nieuwe kansen biedt. Het eerste doel ligt al in 2030. Dan moet de CO2-uitstoot met 55 procent zijn teruggedrongen (versus 1990)

   

  Signify is erg content met de Green Deal. Het was tenslotte al langer de missie van deze wereldleider in slimme en duurzame verlichting, om van de wereld een betere plek te maken – Brighter Lives, Better World - en dat wordt nu omgezet in Europees beleid. Een beleid dat volledig gericht zal zijn op enerzijds een doorgedreven energiebesparing en anderzijds het reduceren van de uitstoot van CO2 door hernieuwde energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Signify levert voor die energiebesparing al een flinke bijdrage, en houdt zich klaar om dat in de toekomst nog veel meer te gaan doen.

  50.000 windmolens

   

  13 procent van het totale elektriciteitsgebruik schrijven we vandaag op het conto van verlichting – in 2006 was dat nog 19%. Met de totale omschakeling naar LED kan dat worden teruggebracht naar maar liefst 8 procent of bijna de helft in 2030. De missie moet dan ook zijn om LED-verlichting tot een algemeen goed en zelfs een verplichting te maken; niet alleen in de Benelux, maar ook zeker in Europa.

   

  Ter illustratie: Als we vandaag zouden overgaan naar een totale ver-LED-ding van Europa, betekent dat over de periode 2006 – het jaar waarin werd opgeroepen om de gloeilamp wereldwijd uit te faseren – tot 2030 een besparing van 198 megaton aan CO2. Dat staat gelijk aan 267 elektriciteitscentrales of pakweg 50.000 (vijftig duizend!) windmolens.* De besparing voor Nederland alleen is 3,5 megaton aan CO2. Dat staat gelijk aan het elektriciteitsgebruik van drie miljoen huishoudens volgens de Nederlandse Licht Associatie en Fedet.**

   

  Met de Green Deal ligt de weg open om de ver-LED-ding in Europa te versnellen. Dat is echt noodzakelijk en haalbaar: bijna 85 procent van alle lichtpunten in de Benelux kan nog vervangen worden door LED-lampen. Daar is een enorme winst te behalen. Voorwaarde is wel dat overheden hun verantwoordelijkheid pakken en stimulerende maatregelen treffen voor bedrijven, maar ook consumenten. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van de renovatie van gebouwen met energiebesparende maatregelen zoals LED en de juiste isolatie. Het spreekt dan ook voor zich dat een inspanningsverplichting zou moeten worden vastgelegd in de nieuwe Europese klimaatwet en dat de vrijblijvendheid eraf gaat.  

  LED-verlichting in circulaire economie? Tot 80% energiebesparing!

   

  Om uiteindelijk klimaatneutraal te worden in 2050 is volgens de Green Deal een nieuwe circulaire economie noodzakelijk. Waar een lineair model altijd uitmondt in afval, is de circulaire economie erop gericht om de levensduur van afgewerkte producten zo lang mogelijk te rekken en ze zelfs te hergebruiken.

   

  Signify is al enkele jaren lichtend voorbeeld met haar Circulaire Verlichting-propositie. Dat betekent dat licht wordt aangeboden als een dienst – Koop Licht, Geen Lampen. In ruil voor energiezuinige kwaliteitsverlichting betalen afnemers een maandelijks bedrag dat lager ligt dan de huidige elektriciteitsfactuur. Signify draagt de investeringskosten, zorgt voor state-of-the-art verlichting en blijft verantwoordelijk. Na afloop van het contract organiseert het bedrijf de recycling en/of het hergebruik. 

   

  Circulaire LED-verlichting zou verplicht moeten worden voor steden en gemeenten. Conventionele openbare verlichting zoals publieke ruimten en wegennet, slokt nu meer dan de helft op van de energierekening. Door die circulaire LED-verlichting ook nog connected te maken - slim verbonden en geschikt voor gebruik op afstand - kunnen gemeenten tot 80 procent aan energie besparen.

   

  Tot slot: LED-verlichting is een uitstekende manier om alle burgers van Europa overstag te laten gaan in de uitvoering van de Green Deal. Want als een gemiddeld gezin, met zowat 35 lichtpunten in huis, overschakelt naar LED, dan lopen de besparingen al gauw op tot €400/jaar. Met de wil, een consequent beleid en de steun van het transitiefonds maken we met zijn allen vandààg al een grote stap in de groene richting!

  Thomas Leenders

  Manager Government Affairs Signify Benelux

   

  * waarbij de productie van een gemiddelde elektriciteitscentrale 600 megawatt bedraagt en die van een windmolen ongeveer 3 megawatt

  ** https://www.fedet.nl/lichtindustrie-pleit-voor-aanpassing-eml/