Meer merken van

Denken in cirkels

in de circulaire economie

De manier waarop wij hulpbronnen consumeren, heeft enorme invloed op onze planeet in de jaren die voor ons liggen. Fossiele brandstoffen en materialen raken uitgeput, maar er schijnt een voortdurend stijgende vraag te zijn naar energie en goederen naarmate de opkomende middenklasse wereldwijd groeit. De 'circulaire economie' is een concept voor een duurzamer en intelligenter gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Lees hoe Philips de weg wijst naar het bevorderen van een nieuwe filosofie die een effectiever en efficiënter gebruik van hulpbronnen aanmoedigt.

Planet, people en profit:
het verband begrijpen

Infographic maak, gebruik en retourneer, circulaire economie

De 'circulaire economie' is zowel een filosofie als een concreet ondernemingsplan. De 'circulaire economie' richt zich op 100% hernieuwbare energie en geen afval dat gestort wordt. Om dit te laten gebeuren, worden nieuwe banen geschapen in de branches recycling, reparatie, renovatie en service. Het is een concept dat de laatste jaren voortdurend meer momentum heeft gewonnen en het verbetert  de 'triple bottom line' van milieu, mensheid en winstgevendheid.

 

In feite worden hulpbronnen veel effectiever gebruikt als een economie circulair wordt. Zij beweegt ons van een lineair 'neem, maak en verwijder'-model naar een model waarin de materialenlus gesloten wordt en producten geregenereerd worden. Het doel is groei te stimuleren zonder afbreuk te doen aan de natuurlijke wereld en waardevolle ecosystemen te beschadigen.

 

Materialen, componenten en producten worden in deze circulaire wereld opnieuw gebruikt. En er wordt meerwaarde gecreëerd door kostenbesparingen en de ontwikkeling van nieuwe marktkansen.

Infographic maak, gebruik en retourneer, circulaire economie

 

Circulaire economie is een trigger voor innovatie die een nieuwe generatie materialen vereist evenals ontwikkelings- en productieprocessen."

- Frans van Houten, CEO van Koninklijke Philips

Een gedeelde visie op de toekomst

Als belangrijke multinational met een reputatie op het gebied van innovatie en vroegtijdige adoptie van nieuwe trends en technologieën begrijpt Philips haar verantwoordelijkheden voor de planeet en lokale gemeenschappen. Zij ziet ook de enorme zakelijke mogelijkheden van het concept van de circulaire economie. Daarom heeft zij de herstellende principes van de circulaire economie omarmt en is zij een strategisch partner geworden van de Ellen McArthur Foundation, die in 2010 werd opgericht door de befaamde Britse zeiler.

Op het World Economic Forum in Davos, Zwitserland, drie jaar geleden, introduceerde de stichting de CE100 als een manier om de circulaire economie te promoten en gevestigde ondernemingen te verbinden met opkomende innovators en regio's.

Infographic 40-jaars cyclus voor circulaire economie, Philips Lighting Future Office

 

De impact zal enorm zijn: een geschat jaarlijks economisch voordeel voor alleen al Europa van € 1,8 biljoen* in 2030."

* Bron: McKinsey – Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe.

Anton Brummelhuis, duurzaamheidsprofessional bij Philips Lighting, zegt dat we nog pas in het vroegste stadium zijn van het verschijnsel: “We kunnen dit beschouwen als een overgangsperiode. De overgang van een rokende naar een niet rokende bevolking duurde 40 jaar. Duurzaamheid als algemeen thema vergt ook een transitie van 40 jaar. Op dit moment verkeren we met de circulaire economie in de fase van de 'early adopter'".

Een cultuurverandering:
van eigenaarschap naar beheerde dienstverlening


Consumentengedrag en ‑voorkeuren veranderen snel. Veel mensen beseffen precies hoe onhoudbaar traditionele economische modellen waren in een wereld waar de hulpbronnen snel uitgeput raken. Begrijpelijk zoeken zij nu naar een alternatief.

 

Een van de grote thema's van de circulaire economie is een verschuiving van eigendom van producten die vervangen moeten worden naar de introductie van een beheerde dienstverlening. Hoewel deze trend al zichtbaar is in het consumentendomein (AirBnB, Uber), geeft Anton Brummelhuis, Senior Director Sustainability bij Philips, volmondig toe dat het idee van eigendom nog altijd diepgeworteld is in sommige bedrijven.

 

“Deze concepten vereisen een verandering in denken”, zegt hij, “evenals in acties en in rollen en verantwoordelijkheden. Sommige mensen houden niet van verandering, maar de duidelijke trends tonen aan dat we in deze richting bewegen. De deeleconomie is in opkomst.”

 

Hij wijst op consumentenmerken zoals Spotify en Netflix om te demonstreren dat het idee van 'eigenaarschap' niet relevant is voor de millennials.

De principes in praktijk gebracht:
Light as a service

Brummelhuis is snel in zijn opmerking dat op dit moment 40% van alle verlichting inefficiënt is, maar er moet nog steeds voor betaald worden. Technologieën zijn verouderd en er zijn verborgen kosten, maar dat gaat veranderen zodra licht wordt geleverd als een dienst.
Infographic 40% van alle verlichting is inefficiënt, Anton Brummelhuis, Philips Lighting

Slimme verlichting is een intrigerend voorbeeld van het principe van de circulaire economie, aangezien het voor ondernemingen mogelijk is LED's met een lange levensduur te installeren, waarbij Philips het eigendom behoudt en beheerde diensten levert om de levensduur en prestaties te verhogen. In dit win-win-scenario kan de klant volledig profiteren van de nieuwste oplossingen, waarbij hij profiteert van lagere energiekosten en besparingen op de gebruikskosten dankzij minder onderhoud en minder lichtverlies.

 

Marktplaatsen voor tweedehandsartikelen bieden de mogelijkheid nieuwe waarde te behalen met gebruikte onderdelen en armaturen. En als de periode van dienstverlening voorbij is, kunnen verlichtingsproducten gerenoveerd of gerecycled worden, waardoor ze weer deel uitmaken van een verse materialenlus.

Infographic 40% van alle verlichting is inefficiënt, Anton Brummelhuis, Philips Lighting

 

We kunnen een LED-oplossing leveren met verlichting die bewaakt en geregeld wordt. Het netto resultaat is dat we voor dezelfde operationele kosten een betere kwaliteit licht kunnen leveren, waarbij de energiebesparingen en langere levensduur helpen de initiële investering terug te betalen."

- Anton Brummelhuis, Philips Lighting

Verantwoordelijkheid
nemen

 

Afvalbeheer was oorspronkelijk de verantwoordelijkheid van de overheid. Vervolgens werd de plicht verschoven naar de consument via proactieve recycling. En heden ten dage is het de trend in de EU de verantwoordelijkheid voor de totale levenscyclus van het product te verschuiven naar de producent.

 

Als Philips verlichting realiseert, is het ontwerp modulair en geschikt voor gemakkelijke demontage en regeling. Op die manier worden de zwakste delen het eerst vervangen. “De circulaire economie heeft als doel de waarde van de geïnstalleerde producten te behouden en hun levensduur te verlengen”, zegt Brummelhuis. “Je stelt in feite nieuwe investeringscycli uit.”

 

Het is een logica die in een wereld met schaarse hulpbronnen steeds meer supporters verzamelt. Het laatste woord hierover laten we waarschijnlijk maar het best aan de CEO van Koninklijke Philips, Frans van Houten. “Over pakweg vijfhonderd jaar kijken de mensen terug en zeggen dan misschien dat het de Revolutie van de Circulaire Economie was die een nieuw tijdperk van wijsheid en voorspoed inluidde.”

Infographic circulaire economie Philips Lighting

 

Over pakweg vijfhonderd jaar kijken de mensen terug en zeggen dan misschien dat het de Revolutie van de Circulaire Economie was die een nieuw tijdperk van wijsheid en voorspoed inluidde."

- Frans van Houten, CEO van Koninklijke Philips

Infographic circulaire economie Philips Lighting

Gerelateerde artikelen

Verkennen van de belangrijkste trends en de nieuwste denkwijzen  verandert de werkplek van vandaag

FutureOffice

Gezondheid en welzijn

Bekijk hoe comfort op de werkplek mensen gezond, gelukkig, gemotiveerd en productief kan houden.
Infographic gezondheid en welzijn
Infographic activiteitgebaseerde werkplekken

Betrokkenheid en ervaring

Bekijk hoe de digitale revolutie de manier waarop wij werken veranderd heeft.

Lees verder

Connectiviteit

Ontdek hoe de naadloze technologie van een "smart building" uw kantoor kan optimaliseren.
Lees verder
Infographic connectiviteit