Meer merken van

Voorwaarden

Signify Netherlands B.V.

 

Op alle offerte(s), aanbieding(en), aanvaarding(en), orderbevestiging(en) en overeenkomst(en) van onze diensten en Philips producten zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Signify Netherlands B.V. , en de Logistieke Leveringsvoorwaarden van Signify Netherlands B.V. van toepassing evenals het Garantiebeleid (inclusief garantievoorwaarden) voor professionele buitenverlichtingsarmaturen respectievelijk professionele binnenverlichtingsarmaturen voor zover van toepassing op de te leveren producten en/of diensten. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bovengenoemde documenten geldt de volgende rangorde


Toepasselijke garantiebeleid (inclusief garantievoorwaarden) voor (LED)lampen, binnenverlichtingsarmaturen en/of buitenverlichtingsarmaturen;