Meer merken van

Voorwaarden

Philips Lighting Nederland

 

Op alle offerte(s), aanbieding(en), aanvaarding(en), orderbevestiging(en) en overeenkomst(en) van Philips Lighting B.V. zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Philips Lighting B.V., de Specifieke Leveringsvoorwaarden van Philips Lighting B.V. van toepassing evenals het Garantiebeleid (inclusief garantievoorwaarden) voor professionele buitenverlichtingsarmaturen respectievelijk professionele binnenverlichtingsarmaturen voor zover van toepassing op de door Philips te leveren producten en/of diensten. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bovengenoemde documenten geldt de volgende rangorde


Toepasselijke garantiebeleid (inclusief garantievoorwaarden) voor (LED)lampen, binnenverlichtingsarmaturen en/of buitenverlichtingsarmaturen;