Efficiënte

belichting

Ter Laak Orchids
Nederland

   

Ter Laak Orchids -eigendom van de broers Eduard en Richard ter Laak- is één van de meest duurzame phalaenopsiskwekerijen ter wereld. Het 125.000 m2 grote familiebedrijf staat bekend als erg vooruitstrevend. 
Ter Laak Orchids gebruikt Philips-tuinbouwverlichting

Door 
verschillende

kleuren LED's in alle teeltfases tetesten zien we niet alleen snel resultaten, maar leren weook veel. Voorop staat dat we de optimalelichtoplossing vinden voor onze teelt.” 

 

- Martin van Dijk, Manager teelt, Cultivation Manager, Ter Laak Orchids

Belangrijkste voor ons

De uitdaging


In de drie afzonderlijke fases van de phalaenopsisteelt stelt de plant specifieke eisen aan klimaat en licht. Uit fundamenteel onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat de koelfase deels kan worden vervangen door belichten met dieprood licht. Aangezien er LED’s zijn in deze kleur is deze techniek bij uitstek geschikt om dit fenomeen verder te onderzoeken.
Philips GreenPower LED-modules boven de orchideeën bij Ter Laak Orchids

De juiste verlichting

 

De proef gaat uit van twee opstellingen met verschillende kleuren LED’s, die ieder een teeltoppervlakte van 120 m2 beslaan. Per teeltfase is de proef 240 m2 groot. In totaal gaat het om 720 m2. Aangezien in de kas al een HID installatie aanwezig is, ontstaat op deze wijze een hybride belichtingssysteem. De LED’s hangen op bepaalde plaatsen boven het gewas. Over de lichtintensiteit van de proef is goed nagedacht.

 

Philips GreenPower LED toplighting is een volgende stap inde ontwikkeling van lichtrecepten voor de groei vangewassen in kassen. De combinatie van verschillendelichtkleuren binnen het spectrum biedt de mogelijkheid omproductie te verhogen en jaarrond kwaliteit van het gewaste verbeteren. Het is een effectieve manier om heel gerichtlichtniveaus te sturen.

 

Een aanvullend voordeel is debesparing op energie als gevolg van de hogere efficiencyvan de LED’s. Hoewel de proef met LED’s nog jong isverwacht Ter Laak Orchids dat een aantal voordelen al snelnaar voren komen. Zo hoopt Van Dijk dat het klimaatverbetert door minder stralingswarmte van LED’s tenopzichte van de SON-T lampen.

Philips-greenpower-LED-toplighting.jpg

Philips GreenPower LED toplighting

 

De LED topbelichtingsoplossing opent nieuwe kansen om winterproductie in de kas te verbeteren voor onder andere vaste planten, potrozen, sierplanten, tomaten en bladgroenten.

 

Naar de oplossing

Gezonde en     constante groei    

Het team

Ter Laak Orchids

Kweker 

Stolze BV

Philips Horti LED-partner

Gerelateerde case studies

You are now visiting our Global professional lighting website, visit your local website by going to the USA website