Meer merken van

Eerste grote

praktijkproef bij roos met 100% LED

 

excellent results and outstanding benefits
excellent results and outstanding benefits

Delphy Improvement Centre

Bleiswijk, Nederland


Delphy ontwikkelt, test en demonstreert nieuwe teeltconcepten en technische installaties. In de laatste drie jaar zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de perfecte, energiezuinig geteelde roos. De cultivar is ‘Red Naomi’. De leiding van dit onderzoek is in handen van Wageningen University & Research en het project viel binnen het programma Kas als Energiebron.
Rick van der Burg en Leontiene van Genuchten

Door snel in-

en uitschakelen

blijft het lichtniveau gelijk, ook als de buitenomstandigheden wisselen "

 

- Rick van der Burg, teeltmanager Delphy Improvement Centre

Delphy Improvement Centre

De uitdaging

 

Door de strenge regelgeving in Nederland rond lichtuitstoot, moeten rozentelers hun schermdoeken voor een groot deel gesloten houden. De warmte van de SON-T belichting zorgt ervoor dat de temperatuur in de kas flink oploopt. Met de koelere LED's kunnen de rozentelers niet alleen de kastemperatuur onder controle houden, maar ze kunnen ook intensiever belichten.

Red Naomi

De juiste belichting

 

De eerste resultaten van het onderzoek wijzen uit dat de combinatie van belichten met LED en het gebruik van OPAC warmtewisselaars een mooi, stabiel klimaat oplevert. Met 100% LED is de kwaliteit van de rozen in de periode van juli tot en met september zelfs beter dan voorheen met alleen SON-T belichting.

Rick zegt:“Het blijkt dat we op donkere, warme zomerdagen met LED toch de gewenste lichtsom kunnen halen. We kunnen ook meer schermen, dus slimmer omgaan met de installatie.”

Met LED is het mogelijk om sneller in- en uit te schakelen dan met SON-T lampen. Bovendien geven ze direct na inschakelen de gewenste lichtintensiteit. Dit maakt het mogelijk om sneller in te spelen op wisselende buitenomstandigheden. Het gewas is hierdoor sterker geworden. “Je ziet het ook duidelijk aan de knoppen, maar ook aan de rode kleur van het gewas. De bladeren zijn dik, bijna leerachtig”, vertelt Rick.

Philips GreenPower LED toplighting

 

De LED topbelichtingsoplossing opent nieuwe kansen om winterproductie in de kas te verbeteren voor onder andere vaste planten, potrozen, sierplanten, tomaten en bladgroenten.

 

Naar de oplossing

We kunnen volop belichten en schermen,

dus slimmer omgaan met de installatie

Het team

Delphy Improvement Centre

Certhon

Horti LED partner

Naar de website

Gerelateerde case studies