Meer merken van

Centrumplan in Best

Centrumplan in Best


Dit is een heel mooi voorbeeld van een totaal lichtplan voor een centrumgebied. De samenhang tussen de algemene verlichting, illuminatie van mooie gebouwen en het aanlichten van de sfeervolle bomen, kiosk en fontein zorgen voor een levendig geheel. Juist de samenhang zorgt ervoor dat het geen individuele lichtobjecten zijn maar dat het een leefbaar centrum wordt als geheel. En dat alles, zonder een uitzonderlijk budget of uitgesproken aandachtstrekkers, gewoon een mooi gebalanceerd lichtplan voor het geheel.
Ontworpen door Philips Centrumplan in Best  | Philips lichtontwerper

Project beschrijving

De gemeente zag de belangrijke rol van licht en beleving en heeft daarom samen met NBArchitecten het centrum als een geheel vernieuwd. Het centrum van Best lijkt in de basis op een standaard centrum met een kerk, een centraal plein en de hoofdstraat ertussen. Maar juist door de hotspots te accentueren, en het geheel sfeervol te verlichten, ontstaat een nieuw geheel waarbij de gebouwen en gebieden weer de trots en herkenbaarheid van het centrum zijn.
Dick Rutten ging voor Centrumplan aan de slag voor een verlichte centrum gebied | Philips Lighting

Dick Rutten
ging aan de slag voor een Centrumplan in Best 

De vraag van de klant


Het centrum van Best weer aantrekkelijk maken: accentueer wat mooi is, verdoezel de minder mooie dingen.

Bedachte oplossing


Als lichtontwerper en adviseur hebben wij de gemeente en ontwerpers openbare ruimte (NBArchitecten) ondersteunt met proefopstellingen en ontwerpdetaillering op de volgende gebieden:

  • Het aanlichten van de kerk met accentverlichting
  • Structureel de bomen (groot en klein) aanlichten in het centrum
  • Mooie sfeervolle openbare verlichtingsarmaturen (Metronomis LED, met prismatisch accent)
  • Contrastrijk plein, met gobo-projecties en illuminatie van gevels en bomen en enkele kleur effect in de vorm van een fontein en de kiosk
Centrum gebied in Best mooier dan ooit | Philips Lichtontwerpers

Type project

Lichtbeleving in het centrum

Samenwerking

Ruud Temme, Projectleider Openbare ruimte Gemeente Best

Obe Vallenga, Adviseur Openbare ruimte Gemeente Best

Harold van de Ven, Eigenaar NBArchitecten

Gerard Verheijen - Heijmans (installateur)

Lees meerLees minder

Doelgroep

Openbare ruimte, centrumgebieden
We delen hier graag met u onze recent opgeleverde projecten van idee en lichtoplossing tot het uiteindelijke resultaat.